การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้จัดพิธีลงนามในสัญญาจ้างผู้บริหารตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ระหว่าง นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการ กทพ. กับนายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข อดีตรองผู้ว่าการด้านวิศวกรรมและก่อสร้าง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. ซึ่งนายสุรเชษฐ์ฯ นับเป็นผู้ว่าการ กทพ. ลำดับที่ 15 และเป็นผู้ว่าการฯ คนนอกคนแรกที่มาจากการสรรหา

นายสุรเชษฐ์ เปิดเผยว่า งานเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ก็คือการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษโดยการยกไม้กั้น การแก้ไขปัญหาสัญญาของโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก อีก 3 สัญญาที่ยังไม่สามารถลงนามสัญญาเริ่มก่อสร้างได้

รวมถึงจะผลักดันเร่งรัดโครงการทางพิเศษสายกะทู้ – ป่าตอง โครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N1 N2 และโครงการทางพิเศษบูรพาวิถีเชื่อมถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ฯลฯ ตลอดจนการหาช่องทางการเพิ่มรายได้ให้ กทพ. โดยการขยายโครงข่ายทางพิเศษ การลดรายจ่ายในด้านต่างๆ การพัฒนาเพื่อเพิ่มรายได้ในเชิงพาณิชย์จากพื้นที่ในเขตทางพิเศษหรือพื้นที่ว่างเปล่าของ กทพ.

ประวัติ : นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข

ปัจจุบันอายุ 49 ปี

จบการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ด้านบริหารโครงสร้าง) Lamar University, Texas, USA

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ด้านโครงสร้าง) Texas Tech University, USA

ผลงานที่สำคัญในอดีต

การออกแบบ Launching Girder ทางพิเศษสายบูรพาวิถี และออกแบบทางวิ่งทางพิเศษสายศรีรัช ช่วง Sector D ในปัจจุบัน

โดย…สวนเลน

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement