คุณวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า เพื่อขับเคลื่อนวางแผนการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่โดยรอบ ทั้งการเรียนการสอน ระเบียบวินัย การพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ  โดยมี คุณสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านวิชาการ) คุณสุขิน รัตนเสถียร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ

อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เป็นสถานการศึกษาภายใต้สังกัด กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม โดยผลิตบุคลากรนักเรียนเดินเรือ และช่างกลเรือ เพื่อทำงานในเรือสินค้า ของไทยและต่างประเทศ  ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 489 คน มีเนื้อที่ 24 ไร่ มีผู้บริหาร และบุคลากรประมาณ 180 คน

สำหรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เพื่อมอบนโยบาย การพัฒนา ปรับปรุง ปรับเปลี่ยนในทุกมิติ และยกระดับการเรียน การสอนให้มีประสิทธิภาพ ทั้งบุคคลากร และนักเรียน พัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน เพื่อให้นักเรียนที่จบจากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีทุกคน มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานของ STCW

อีกทั้งยังมีความรู้ตามประเพณีชาวเรือ ที่สำคัญต้องเป็นผู้มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบในวิชาชีพอย่างสูง  และเตรียมความพร้อมที่จะผลิตบุคลากร ที่มีคุณภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในด้านโลจิสติกส์เพื่อให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ อธิบดีกรมเจ้าท่าได้กล่าวเพิ่มเติมว่า มีความตั้งใจที่จะทำให้ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ให้กลับมาสง่างาม ทั้งการเรียน การสอน อาคาร สถานที่การฝึกอบรม ครูที่สอน ระเบียบวินัยของครู และนักเรียน ทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างสุภาพบุรุษนักเดินเรือให้กลับมาสง่างามอีกครั้ง

โดย…สวนเลน

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement