นครชัยแอร์ สนองนโยบายรัฐตามมาตรการผ่อนคลาย รถโดยสารสาธารณะสามารถจัดที่นั่งได้เต็ม 100% บนรถโดยสาร โดยไม่ต้องเว้นระยะห่างที่นั่ง พร้อมเปิดบริการให้จองตั๋วโดยสารล่วงหน้า 30 วัน ทุกเส้นทาง ทุกช่องทาง ตั้งแต่ 13 ส.ค. 63 เป็นต้นไป

คุณเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า ตามที่ได้รัฐบาลประกาศผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการบางอย่างในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศเป็นระยะเวลาเกือบ 3 เดือน โดยส่วนการขนส่งสาธารณะ รัฐบาลพิจารณาเห็นชอบให้รถโดยสารสาธารณะสามารถจัดที่นั่งได้เต็ม 100% บนรถโดยสาร ไม่ต้องเว้นระยะห่างที่นั่งโดยสารระหว่างผู้โดยสาร โดยคิดอัตราจำหน่ายค่าโดยสารเท่าเดิมทุกที่นั่ง

นอกจากนี้ ประชาชนเริ่มวางแผนการท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น และพบว่าประชาชนมีพฤติกรรมต้องการเดินทางออกมาท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงวันหยุดยาว และมีการเตรียมแผนการเดินทางล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการเดินทางให้สามารถเตรียมแผนการเดินทางล่วงหน้าได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ เปิดให้จองตั๋วโดยสารล่วงหน้า 30 วันทุกเส้นทาง ทุกช่องทาง ผ่าน Call Center 1624 , ผ่านเว็บไซต์ www.nakhonchaiair.com , ผ่าน Application NCA Mobile , ผ่าน  NCA Social Booking (Line@ พิมพ์ @nakhonchaiair และ Facebook พิมพ์ @nakhonchaiair.official) และเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วนครชัยแอร์ทุกสาขา ตั้งแต่ 13 ส.ค. 63  เป็นต้นไป โดยสามารถตรวจสอบเที่ยวเวลาเดินรถที่เว็บไซต์ www.nakhonchaiair.com

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ เดินหน้าคุมเข้มตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข ทั้งในด้านสุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในอาคาร, ด้านการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค และด้านการป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการนี้ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ได้ดำเนินการจัดทำแผนรับมือการเดินทางของผู้โดยสาร  พนักงานและรถโดยสาร เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง ทั้งนี้พบว่าผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เป็นรูปแบบการเดินทางวิถีใหม่แบบ New Normal ด้วยการตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย รักษาระยะห่างทางสังคม การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือก่อนและหลังใช้บริการ และการลงทะเบียน QR Code ไทยชนะ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี

โดย…ยกล้อ

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th