เจ้าท่า ตรวจงานก่อสร้างขุดลอกร่องน้ำชายฝั่งทะเล จ.สุราษฎร์ธานี ชี้ช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผู้ประกอบการ 10 ปี มากกว่า 6,800 ล้าน

กรมเจ้าท่า โดย นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านปฏิบัติการพร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางไปตรวจติดตามงานโครงการจ้างก่อสร้างขุดลอกร่องน้ำชายฝั่งทะเลที่ร่องน้ำบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นหนึ่งในร่องน้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ร่องน้ำมีความยาว 35 กิโลเมตร กว้าง 60 เมตร ลึก 5 เมตรระดับน้ำลงต่ำสุด ตามเกณฑ์ที่ออกแบบไว้

ประเภทเรือสินค้าเรือพาณิชย์ที่ใช้ร่องน้ำบ้านดอน ได้แก่ เรือซีเมนต์ เรือบรรทุกวัสดุก่อสร้าง ตู้คอนเทนเนอร์ เรือบรรทุกปุ๋ย เรือก๊าซ ปาล์ม สินค้าทั่วไป ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ข้าว

ในปีงบประมาณ 2563 ได้รับงบประมาณ 177.5500 ล้านบาท ทำให้สามารถขุดลอกเนื้อดินได้เพียง 2 ล้านลูกบาศก์เมตร ได้ความลึกร่องน้ำเฉลี่ย 4.20 เมตรระดับน้ำลงต่ำสุด หากต้องการให้ร่องน้ำมีความลึก 5 เมตรระดับน้ำลงต่ำสุด ตามเกณฑ์ที่ออกแบบไว้ จะต้องขุดลอกเนื้อดินทั้งสิ้น 4.4300 ล้านลูกบาศก์เมตร  จึงจะทำให้เรือบรรทุกสินค้าผ่านเข้า-ออก ร่องน้ำได้อย่างสะดวก ปลอดภัยตลอดเวลา

ในการศึกษาพบว่า ร่องน้ำบ้านดอนมีตะกอนถูกพัดพาจากในลุ่มน้ำออกมาตกบริเวณปากแม่น้ำประมาณ 1.095 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และตะกอนชายฝั่ง 0.024 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และหากขุดลอกให้ร่องน้ำได้ที่ความลึกได้ที่ 5 เมตรระดับน้ำลงต่ำสุด แล้วต่อไปก็จะขุดลอกร่องน้ำทุกปีประมาณ 1.119 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น

ซึ่งจะทำให้เรือบรรทุกสินค้าสามารถผ่านเข้า-ออกร่องน้ำได้อย่างปลอดภัย และไม่ต้องเสียเวลารอเวลาน้ำขึ้น ทำให้เรือสามารถรับ-ส่งสินค้าได้ตามกำหนด จะมีผลประโยชน์จากค่าเสียโอกาสที่ผู้ประกอบการเดินเรือต้องรอน้ำขึ้นและการบรรทุกไม่เต็มลำที่เกิดร่องน้ำไม่ได้ความลึก 5 เมตรระดับน้ำลงต่ำสุด เป็นมูลค่า 6,800 ล้านบาท ในระยะเวลา 10 ปี เมื่อเทียบกับงบประมาณที่จะลงทุนค่าขุดลอกในช่วงเวลา 10 ปีประมาณ 1,000 ล้านบาทเท่านั้น

โดย…ยกล้อ

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement