กรมทางหลวงชนบทเดินหน้าสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้อย่างต่อเนื่อง วางงบ 460 ล้านบาท ผุด 6 โครงการช่วงปี 63-65 พร้อมตั้งงบประมาณปี 65 ผุดเพิ่มอีก 2 โครงการใหม่ วงเงินรวม 77.5 ล้านบาท หวังเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลไทย

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เผยแผนการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ ปี 2563-2565 ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาโครงข่ายถนนดังกล่าวให้มีความต่อเนื่อง ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชน นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง ตลอดจนการแก้ไขปัญหาจราจรและเหมาะสมเป็นถนนท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลระดับสากล สอดรับกับนโยบายของ คุณศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

คุณนายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ทช.ได้ดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทยอย่างยั่งยืน ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน โดยได้ก่อสร้างไปแล้ว จำนวน 34 โครงการ รวมระยะทาง 421.350 กิโลเมตร ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ รวมระยะทาง 81.190 กิโลเมตร วงเงินรวมประมาณ 460 ล้านบาท ได้แก่

1.ถนนทางหลวงชนบทสาย ชพ.4012 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4198 – เทศบาลปากน้ำหลังสวน อำเภอ ทุ่งตะโก, หลังสวน จังหวัดชุมพร ระยะทาง 23.589 กิโลเมตร ปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 43 คาดว่า จะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2564 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 195.478 ล้านบาท

2.ถนนทางหลวงชนบทสาย ชพ.4008 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4001 – บ้านโพธิ์แบะ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ระยะทางรวม 24.569 กิโลเมตร ปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 56 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2564 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 180.780 ล้านบาท

3.ถนนสายบ้านหนองบัว – บ้านเขากะโหลก อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 2.979 ปัจจุบัน มีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 30 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2563 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 32.800 ล้านบาท

4.ถนนสายกองบิน 53 – บ้านคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 1.077 กิโลเมตร ปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 23 คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2563 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 18.216 ล้านบาท

5.ถนนทางหลวงชนบทสาย ชพ.4011 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4003 (กม.ที่ 14+350) – บ้านท้องเกร็ง จังหวัดชุมพร ระยะทาง 9.085 กิโลเมตร ปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในเดือนสิงหาคม 2563 นี้ โดยมีแผนที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2564 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 55.900 ล้านบาท

6.ถนนทางหลวงชนบทสาย ชพ.4019 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4002 (กม.ที่ 13+100) – บ้านแหลมสันติ จังหวัดชุมพร ระยะทาง 19.891 กิโลเมตร ปัจจุบันได้เริ่มเข้าดำเนินการก่อสร้างแล้ว คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2565 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 172.082 ล้านบาท

สำหรับในส่วนของปีงบประมาณ 2565 ทช.มีแผนที่จะเสนอของบประมาณที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ จำนวน 2 โครงการ ระยะทางรวม 12.076 กิโลเมตร งบประมาณ 77.5 ล้านบาท ดังนี้ ถนนสายเพชรเกษม – สถานีรถไฟทุ่งประดู่ – วัดทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 3.418 กิโลเมตร งบประมาณในการก่อสร้าง 22.5 ล้านบาท และถนนสายบ้านบางคอย – บ้านทุ่งคาน้อย จังหวัดชุมพร ระยะทาง 8.658 กิโลเมตร งบประมาณในการก่อสร้าง 55 ล้านบาท

โดย…สวนเลน

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement