บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) โดย ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) และสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (สปปท.) กำหนดจัดงาน Panus Thailand LogTech Award 2020 ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2563 ซึ่งเข้าสู่ปีที่ 4

ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์เชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (IoT) Robotics & Machine Learning และนวัตกรรมต่างๆ ที่จะเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนโลกในยุคต่อไป

โดยปรับการประกวดเป็นรูปแบบการแข่งขันแฮกกาธอนเอไอออนไลน์ ในธีม “AI for New Normal Economy” เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการนำนวัตกรรม AI มาประยุกต์ใช้จริงในโลกธุรกิจยุค New Normal โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป หรือนิสิตและนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมสมัครเข้าแข่งขัน เพื่อแชร์และใช้ความคิดความสามารถ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://hackathon.aiat.or.th/ หรือ www.facebook.com/LogtechLifebyPANUS

โดย…ยกล้อ

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th