กองบังคับการตำรวจทางหลวง ร่วม แฟลช เอ็กซ์เพรส ลงนามเพื่อจัดทำโครงการ“เสริมสร้างวินัย ขับขี่ปลอดภัย เพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืน” ภายใต้เครือข่ายภาคเอกชนร่วมใจป้องกันภัยทางถนน เตรียมเปิดอบรมความพร้อมด้านการขับขี่ สร้างจิตสำนึกที่ดี ส่งเสริมวินัยจราจร พร้อมจัดทำสื่อ Podcast, VDO เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียของตำรวจทางหลวง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาเรียนรู้ และสร้างประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง เริ่มอบรมเฟสแรกภายในปีนี้

พล.ต.ต. ชัช สุกแก้วณรงค์ ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจทางหลวง กล่าวถึงภาพรวมโครงการฯ ว่า พันธกิจของตำรวจทางหลวง นอกเหนือจากการดูแลประชาชนให้ได้รับความสะดวก-ปลอดภัยบนทางหลวงแล้วนั้น ยังมีหน้าที่สอดส่องช่วยเหลือเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับประชาชนผู้ใช้เส้นทางของทางหลวง

ดังนั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้ถนนร่วมกัน ตำรวจทางหลวงจึงได้จับมือกับภาคเอกชน บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการขนส่งสัญชาติไทยแบบครบวงจร จัดทำโครงการ “เสริมสร้างวินัย ขับขี่ปลอดภัย เพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืน” ภายใต้ เครือข่ายภาคเอกชนร่วมใจป้องกันภัยทางถนน มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน และภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้เส้นทางของทางหลวง ได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในด้านวินัยการใช้รถ รวมทั้งสอดแทรกความรู้ในการตรวจสอบยานพาหนะของผู้ขับขี่ให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ อันจะเป็นการช่วยบรรเทาความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

ซึ่งหลักสูตรของโครงการดังกล่าวตำรวจทางหลวงจะจัดทำร่วมกับแฟลช เอ็กซ์เพรส และเตรียมอบรมให้แก่พนักงานขับรถขนส่งของแฟลช และกระจายไปยังประชาชนที่อาศัยอยู่ในละแวกศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทฯ (DC) โดยเน้นกลุ่มคนที่ต้องมีการใช้รถบนทางหลวงอยู่เสมอ นอกจากนี้ จะมีการเผยแพร่หลักสูตรไปทางโซเชียลและสื่อต่างๆ เพื่อให้ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่สนใจสามารถเข้ามารับชม และดาวน์โหลดเก็บไว้เพื่อเป็นข้อมูล โดยในฐานะภาครัฐเราคาดหวังว่าโครงการนี้จะสามารถช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และสร้างความปลอดภัยในการขับขี่ให้แก่ประชาชนทุกคนได้อย่างแท้จริง”

ด้านนายคมสันต์ ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า แฟลช เอ็กซ์เพรส ไม่ได้เป็นเพียงผู้ให้บริการด้านขนส่งเท่านั้น บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น และตั้งใจอยากส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นนโยบาย และสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยมีการถ่ายทอดแก่พนักงานทุกคนอยู่เสมอ สำหรับโครงการ “เสริมสร้างวินัย ขับขี่ปลอดภัย เพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืน” ภายใต้เครือข่ายภาคเอกชนร่วมใจป้องกันภัยทางถนน ที่ แฟลช เอ็กซ์เพรส ได้ริเริ่มขึ้นเพื่อต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมวินัยด้านจราจร ด้วยตระหนักถึงความรับผิดชอบที่ภาคเอกชนควรมีต่อสังคม เพราะธุรกิจของแฟลช นับว่ามีบทบาทบนท้องถนนมากเช่นกัน จากการที่พนักงานของเราต้องขับรถขนส่งพัสดุในทุกๆ วัน

“เราต้องการปลูกจิตสำนึก และสร้างวินัยในการขับรถให้แก่พนักงานคูเรียร์หรือพนักงานขับรถขนส่งพัสดุทุกคนของแฟลช ให้มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะในทุกๆ ครั้งที่พวกเขานั่งอยู่หลังพวงมาลัย ไม่เพียงแค่ต้องดูแลพัสดุ และส่งให้ถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัย แต่วินัย และมารยาทบนท้องถนนจะสามารถช่วยสร้างสังคมที่น่าอยู่ขึ้นได้ และยังจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุที่นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี้ ยังเป็นการแบ่งเบาภาระของภาครัฐในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยบนท้องถนนในระยะยาวอีกด้วย”

นอกจากนี้เรายังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบศูนย์กระจายสินค้า (DC) เข้ามามีส่วนร่วมในการอบรม และเรียนรู้หลักสูตรดังกล่าวไปพร้อมกับพนักงานของเรา ซึ่งเราต้องขอบคุณตำรวจทางหลวง ที่เปิดโอกาสให้บริษัทฯ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมดี ท้ายนี้เราคาดหวังว่าโปรเจ็กต์ดังกล่าวจะเป็นการจุดประกายให้แก่ภาคเอกชนรายอื่นๆ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมวินัยจราจร และการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนร่วมกัน เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

สำหรับการอบรมโปรเจ็กต์“เสริมสร้างวินัย ขับขี่ปลอดภัย เพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืน” จะเริ่มนำร่องเฟสแรกให้ครอบคลุมทั้ง 4 ภาค ใน 4 จังหวัด เริ่มจากภาคกลาง ที่ กรุงเทพมหานคร  ภาคเหนือ ที่ จ. นครสวรรค์   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.นครราชสีมา และภาคใต้ ที่ จ. สุราษฏร์ธานี ซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถเข้าไปติดตามชมได้ที่ https://www.facebook.com/highway1193

    โดย…ยกล้อ

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement