ทางหลวงชนบท ตรวจประเมินถนนเอกลักษณ์ทาง ทช. ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ยึดหลัก 4 S เพื่อความสะดวกปลอดภัยของประชาชน

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ รับการตรวจประเมินการดำเนินงาน เพื่อสร้างเอกลักษณ์ทาง ทช. ซึ่งได้ตรวจเอกลักษณ์ทาง จำนวน 4 สายทาง ได้แก่

– ถนนทางหลวงชนบทสาย ศก.5009 แยกเทศบาลเมืองศรีสะเกษ-อำเภอยางชุมน้อย อำเภอเมือง,ยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

– ถนนทางหลวงชนบทสาย ศก.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 220-บ้านดวนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

– ถนนทางหลวงชนบทสาย ศก.3051 แยกทางหลวงหมายเลข 294-บ้านหนองสะเต็ง อำเภอเมือง,อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

– ถนนทางหลวงชนบทสาย ศก.4031 แยกทางหลวงหมายเลข 2373-บ้านดอนโก อำเภอยางชุมน้อย,ราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

โดยมีนายสุรพันธุ์ ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจประเมิน ซึ่งการตรวจประเมินถนนต้องมีเกณฑ์ตามหลัก 4 S ประกอบด้วย Service ทางสบายสภาพไร้หลุมบ่อ, Scenic ทางสวยงาม, Sure ทางไม่หลง และSafe ทางปลอดภัย

นอกจากนี้ ยังได้ตรวจประเมินโดยรอบสำนักงานทั้งอาคารสถานที่ เพื่อตรวจความเรียบร้อยให้เป็นระเบียบสะอาด รวมทั้งได้ลงพื้นที่ปั่นจักรยาน บนถนนทางหลวงชนบทสาย ศก.5089 ถนนกสิกรรม-แยกทางหลวงหมายเลข 294 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งถนนสายดังกล่าวเป็นถนนที่ส่งเสริมกิจกรรมการปั่นจักรยานให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และยังเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงกีฬาภายในจังหวัดศรีสะเกษซึ่งเป็นจังหวัด Sport City 1 ใน 10 ของประเทศอีกด้วย

สำหรับการตรวจประเมินครั้งนี้ มีนายปรพัทธ์ ภูงามทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ นำลงพื้นที่และบรรยายสรุปรายละเอียด ณ แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ

  โดย…สวนเลน

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th