กรมทางหลวงชนบท เชื่อมเกาะสู่แผ่นดินใหญ่ บรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน สร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล คาดก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2565

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูลเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนบนเกาะตำมะลังและประชาชนทั่วไป ให้สามารถเดินทางระหว่างเกาะตำมะลังและแผ่นดินใหญ่ได้อย่างสะดวก รวดเร็วปลอดภัย ประหยัดเวลาในการเดินทางไปโรงพยาบาลเมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือการอพยพประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติ ตลอดจนเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตรและประมง ส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)

คุณปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ให้รายละเอียดว่า โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง เป็นโครงการที่ได้รับพระราชทานพระราชานุมัติจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย ทช.ได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่ของตำบลตำมะลัง ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ

ดังนั้น ทช.จึงได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณานำเสนอคณะกรรมผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ จากนั้น ทช.จึงได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบโครงการดังกล่าวเมื่อปี 2560

ในปี 2563 ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง จังหวัดสตูล มีจุดเริ่มต้นจากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 บริเวณ กม.ที่ 93+900 ด้านขวาทาง ขนาด 2 ช่องจราจร ตรงเข้าสู่ท่าเทียบเรือประมงเอกชนริมคลองตำมะลัง จากนั้นสะพานจะข้ามไปยังฝั่งบ้านตำมะลังเหนือ หมู่ที่ 2 ผ่านพื้นที่เกษตรกรรมและถนนดินไปสิ้นสุดที่บริเวณถนนสาธารณะของหมู่บ้าน โดยมีรายละเอียดการก่อสร้าง ดังนี้

– ถนนต่อเชื่อมฝั่งแผ่นดิน บริเวณ กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+690.500 เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร พร้อมไหล่ทาง ความยาว 660 เมตร

– สะพานข้ามคลองตำมะลัง บริเวณ กม.ที่ 0+690.500 ถึง กม.1+491.500 เป็นโครงสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นสะพานเป็นแบบคานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องชนิดหล่อในที่ ขนาด 2 ช่องจราจร พร้อมทางเท้า ความยาว 801 เมตร

– ถนนต่อเชื่อมสะพานฝั่งเกาะตำมะลัง บริเวณ กม.ที่ 1+491.500 ถึง กม.ที่ 2+750 เป็นถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร พร้อมไหล่ทาง ความยาว 1,200 เมตร

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับพื้นเตรียมตอกเสาเข็มฐานราก คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2565 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 433.190 ล้านบาท

โดย…สวนเลน

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement