กรมทางหลวงขอเชิญชมนิทรรศการผลงานออกแบบ ภายใต้แนวคิด “พัฒนาโครงข่ายทางหลวง เพื่อประสิทธิภาพการเดินทาง ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน”

กรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบ จัดนิทรรศการผลงานออกแบบภายใต้แนวคิด “พัฒนาโครงข่ายทางหลวง เพื่อประสิทธิภาพการเดินทาง ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน” โดยวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนแนวความคิดในการออกแบบโครงการต่างๆ ของสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง กับบุคลากรและนักวิชาการเพื่อพัฒนางานออกแบบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

คุณประมณฑ์ สถาพรนานนท์ วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้ สำนักสำรวจและออกแบบได้ดำเนินการภายใต้แนวคิดซึ่งประกอบไปด้วย แนวคิดที่ได้จะพัฒนาทางแยกต่าง เพื่อแก้ปัญหาจราจรในบริเวณจุดตัดเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทาง แนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเดิม แก้ปัญหาจราจร เพิ่มความสามารถในการรองรับปริมาณจราจร แนวคิดที่จะขยายโครงข่ายพัฒนาทางเลี่ยงเมืองแบ่งเบาปริมาณการจราจรทางหลวงสายหลัก แนวคิดในการเพิ่มศักยภาพการเดินทางสู่ภูมิภาคด้วยทางมอเตอร์เวย์ และแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ  สำรวจสภาพภูมิประเทศ สำรวจทางธรณี ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวง

สำหรับนิทรรศการที่จัดแสดงประกอบไปด้วยบูทโครงการสำคัญๆ  ที่น่าสนใจ อาทิ  ทางเลี่ยงเมืองและทางตัดใหม่  มอเตอร์เวย์  ทางหลวงเชื่อมระหว่างประเทศ  งานสำรวจภูมิประเทศ สำรวจธรณีวิทยา สถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม โมเดลกรมทางหลวงใหม่  และโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง พร้อมทั้งได้เชิญชวนบุคลากรทางด้านการออกแบบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนแนวความคิดและสะท้อนถึงผลตอบรับของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วเพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อยอดในการออกแบบในอนาคตให้สอดคล้องกันจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณเพื่อก่อสร้างได้จริง  โดยผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมบูธนิทรรศการต่างๆ โดยการจัดงานอยู่ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 16.00 น. ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารเฉลียว วัชรพุกก์ ถนนพระรามหก กรมทางหลวง

โดย…สวนเลน

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

 

Advertisement