บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส จำกัด หรือ Nippon Express Co., Ltd. (เลขรหัส 9062 จดทะเบียนบนกระดานที่หนึ่งของตลาดหุ้นโตเกียว ต่อจากนี้เรียกว่า “บริษัท”) ประกาศในที่นี้ว่า บริษัทได้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อหุ้นทุนทั้งหมดใน MD Logistics, LLC และ MD Express, LLC (เรียกรวมกันว่า “MD Logistics”) (*หมายเหตุ) ผ่านทาง Nippon Express USA, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทลูกในสหรัฐ ตามประกาศในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง “การเข้าซื้อหุ้นทุนใน MD Logistics, Inc. และ MD Express, Inc. (เปลี่ยนเป็นบริษัทลูก)”

ชื่อทางการค้าของ MD Logistics คือ MD Logistics, Inc. และ MD Express, Inc. อย่างไรก็ตาม ตามประกาศก่อนหน้านี้ บริษัททั้งสองได้ปรับใหม่เป็น LLC (Limited Liability Company หรือบริษัทจำกัด) โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนการถือหุ้นทุน

MD Logistics ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเภสัชกรรมและการค้าปลีกในสหรัฐ รายได้ของ MD Logistics สำหรับปีงบการเงินที่สิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2562 อยู่ที่ 51 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 5.5 พันล้านเยน)

นิปปอน เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป กำลังพัฒนาระบบบริการโลจิสติกส์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมเภสัชกรรม นอกเหนือไปจากการลงทุนในโซลูชันโกดังสินค้าและโซลูชันการขนส่งในญี่ปุ่นให้สอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมคุณภาพตามแนวทาง GDP แล้ว บริษัทยังได้ทำงานในต่างประเทศเพื่อขยายสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ที่สอดคล้องกับแนวทางสำหรับการกระจายเภสัชภัณฑ์ในแต่ละประเทศด้วย

ภายใต้ระบบการจัดการภายในที่สอดคล้องกับการออกใบอนุญาตและแนวทางการจัดการเภสัชภัณฑ์ MD Logistics ให้บริการกระบวนการกระจายสินค้า เช่น การจัดเก็บสินค้าและการบรรจุหีบห่อในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ -40C ถึง +25C พิสูจน์ความแข็งแกร่งในบริการที่ทำมาเป็นพิเศษเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ยิ่งไปกว่านั้น MD Logistics ยังได้ให้บริการเก็บรวบรวมและส่งสินค้าที่รวดเร็ว ซึ่งสามารถครอบคลุมทั่วทั้งสหรัฐ ด้วยโกดังเก็บสินค้า 4 แห่งในรัฐอินเดียนาที่รู้จักกันในชื่อ “ทางแยกแห่งอเมริกา” MD Logistics มีการเข้าถึงที่ยอดเยี่ยม ไม่เพียงเฉพาะการขนส่งทางบก แต่รวมไปถึงการขนส่งทางอากาศทั้งในประเทศและระหว่างประเทศด้วย ยิ่งไปกว่านั้น โกดังสินค้าอีกแห่งในเมืองรีโน รัฐเนวาดา ยังช่วยส่งเสริมความสามารถในการเข้าถึงภูมิภาคตะวันตกด้วย

การรวม MD Logistics เข้าในกลุ่มบริษัทในฐานะบริษัทลูก ทำให้นิปปอน เอ็กซ์เพรส คว้าการดำเนินการด้านโลจิสติกส์ภายในดินแดนสหรัฐ ซึ่งคิดเป็นประมาณ 40% ของความต้องการในแวดวงเภสัชภัณฑ์โลก และเป็นตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในอนาคต บริษัทตั้งใจจะให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรด้วยการรวมเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศของกลุ่มบริษัท เพื่อสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานลูกค้าให้ก้าวไกลในระดับสากล

โดย…ยกล้อ

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement