กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามสถาปัตยกรรมทางหลวงริมทางหลวงหมายเลข 41 (เอเชีย) ขาล่องพื้นที่ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ก่อสร้างจุดพักรถบริการประชาชนติดกับจุดบริการตำรวจทางหลวงเวียงสระ ให้มีที่จอดรถและจุดพักผ่อนโดยนำประติมากรรม ปูนปั้นสัญลักษณ์ของกินแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดมาตกแต่งสร้างสร้างเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ให้สวยงามและอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้เส้นทางได้ผ่อนคลายอิริยาบถระหว่างการเดินทาง เนื่องจากจุดดังกล่าวเป็นจุดกึ่งกลางของการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปเบตงจังหวัดนราธิวาสที่อันตราย โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวงริมทางหลวงหมายเลข 41 ดังกล่าวอยู่ช่วง ตอน ท่าชี-ถ้ำพรรณรา ระหว่าง กม.228+025 – กม.228+104 (ด้านซ้ายทาง) โดยแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) ได้ดำเนินการตามนโยบายของ นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง ที่ให้ความสำคัญในเรื่องการลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชนรวมไปถึงดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศโดยการสัญจรทางถนน  แขวงฯ จึงได้จัดทำแผนขออนุมัติจัดสร้าง “สุราษฎร์ฯ เกตเวย์” เพื่อให้เป็นจุดพักผ่อนระหว่างการเดินทางสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลต่างๆ รวมไปถึงช่วงที่มีวันหยุดยาว  เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีความเหมาะสมที่จะก่อสร้างจุดพักรถบริการประชาชน เพื่อได้พักเปลี่ยนอิริยาบถ

ทั้งนี้หากประชาชนเดินทางมาจากกรุงเทพฯ เพื่อจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดติดต่อในภาคใต้จุดนี้ถือว่าอยู่ในช่วงครึ่งทางของการเดินทางซึ่งเป็นจุดที่ผู้ขับขี่จะรู้สึกง่วงนอนพอดี จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก จุดพักผ่อนระหว่างการเดินทางจึงมีความสำคัญและเกิดประโยชน์จริง ช่วยให้ผู้ขับขี่ได้ผ่อนคลายอิริยาบถ อีกทั้งการนำประติมากรรมปูนปั้นซึ่งเป็นเอกลักษณ์ต่างๆ ทั้งของกินและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เช่น เงาะโรงเรียนนาสาร ไข่เค็มไชยา หอยนางรมกาญจนดิษฐ์ กุ้งแม่น้ำในแม่น้ำตาปี ดอกบัวผุดอำเภอพนม เขาสามเกลอในเขื่อนรัชชประภา  รวมถึงปูนปั้นช้างซึ่งเป็นสัญลักษณ์สัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศมาตกแต่งประกอบในพื้นที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถือเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ที่สวยงามและเป็นจุดเช็คอินอีกแห่งหนึ่งด้วย ซึ่งขณะนี้ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการโดยสามารถรองรับนักเดินทางที่จะเดินทางมายังภาคใต้ รวมถึงนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลต่างๆ และภาคการขนส่ง เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement