กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินการปรับปรุงผิวทางและก่อสร้างถนนทางหลวงชนบท สาย สน.4055 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2280-บ้านวานรนิวาส ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนครเสร็จสมบูรณ์

คุณปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า จากเดิมลักษณะของถนนสายดังกล่าว เป็นถนนลาดยางคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ มีปริมาณรถยนต์ในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ถนนเกิดการชำรุดในบางช่วง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ไม่ได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขผิวจราจรให้อยู่ในสภาพปกติ ใช้งานได้ดี

ดังนั้น ทช. จึงได้ดำเนินการปรับปรุงผิวทาง ช่วงที่ 1 กม.ที่ 4+300 ถึง กม.ที่ 4+896 และดำเนินการก่อสร้างถนน ด้วยยางธรรมชาติแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงที่ 2 กม.ที่ 9+625 ถึง กม.ที่ 11+485 ระยะทางรวม 2.456 กิโลเมตร ความกว้าง  8 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร เพื่อให้ได้ถนนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานทางหลวงชนบท ตลอดจนใช้เป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการเกษตร อาทิ ยางพารา ข้าว และสนับสนุนการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม สถานที่สำคัญทางด้านวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงในจังหวัดสกลนคร กระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น กระจายรายได้ให้กับประชาชน สอดรับกับยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาจังหวัด และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (คุณศักดิ์สยาม ชิดชอบ)

ปัจจุบันถนนสายดังกล่าว ได้ดำเนินการปรับปรุงผิวทางและก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 14.992 ล้านบาท

โดย…สวนเลน

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement