จากการที่เมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2562 กลุ่มผู้เสียหายจากการกู้สินเชื่อในโครงการ ‘สามล้อเอื้ออาทร’ และกลุ่มผู้เสียหายที่กู้เงินกับสหกรณ์บริการจักรเพชร ได้เดินทางไปเจรจาร่วมกันระหว่าง มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) ธนาคารออมสิน สหกรณ์บริการจักรเพชร และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่กองบัญชาการสอบสวนกลาง (บช.ก.) เพื่อหาข้อยุติของปัญหา โดยสุดท้ายให้กลุ่มผู้เสียหายทำสัญญาปรับปรุงหนี้กับธนาคารออมสิน และสำหรับเงินส่วนต่างที่ไม่ได้รับจริง ให้สหกรณ์ฯ เจรจาตกลงกับธนาคารออมสินว่าจะรับผิดชอบเงินส่วนต่างอย่างไรนั้นล่าสุด (15 กันยายน 2562) คุณนฤมล เมฆบริสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิเพื่อผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) พร้อมตัวแทนผู้เสียหายจากกลุ่มสามล้อเครื่อง ได้เดินทางไปยังกรมการขนส่งทางบก เพื่อขอเข้าพบอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เนื่องจากศูนย์พิทักษ์สิทธิฯ ได้รับร้องเรียนว่า กลุ่มผู้เสียหายถูกสหกรณ์บริการจักรเพชร จำกัด ฟ้องคดีอาญาเรื่อง แจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนฯ และโกงเจ้าหนี้ โดยในคำฟ้องคดีสหกรณ์ฯ อ้างว่าโครงการสามล้อเอื้ออาทรเป็นโครงการที่กรมการขนส่งจัดให้มีขึ้นแก่สมาชิกของสหกรณ์ฯ และผู้ที่ได้รับอนุมัติจะได้รับสมุดคู่มือทะเบียนรถ

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบของมพบ. พบว่า ข้อมูลการฟ้องคดีไม่ได้แนบรายละเอียดโครงการของกรมฯ อีกทั้ง เมื่อสอบถามข้อมูลจากผู้ขับรถยนต์รับจ้างสามล้อที่เป็นจำเลยในคดี กลับพบว่า กลุ่มผู้เสียหายได้ขึ้นทะเบียนสิทธิจดทะเบียนรถยนต์สามล้อรับจ้างสาธารณะกับกรมการขนส่งทางบกจริง แต่ไม่ทราบว่ากรมฯ ได้จัดทำโครงการนี้ให้แก่สมาชิกของสหกรณ์ฯ อีกทั้งขณะนี้ กำลังถูกธนาคารออมสินฟ้องคดีเรียกให้ชำระหนี้จากการซื้อรถยนต์สามล้อ ทั้งที่ผู้เสียหายไม่เคยได้รับเงินกู้ดังกล่าว และไม่เคยได้รับเล่มทะเบียนรถจากกรมการขนส่งแต่อย่างใด กลุ่มผู้เสียหายจึงแจ้งมายังมูลนิธิฯ เพื่อขอให้ช่วยเหลือ

ดังนั้น มูลนิธิฯ จึงมาขอข้อมูลเอกสารการรับรองการได้รับสิทธิจดทะเบียนรถรับจ้างสามล้อในท้องที่กรุงเทพมหานคร และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการรถสามล้อเอื้ออาทรที่สหกรณ์บริหารจักรเพชร จำกัด กล่าวอ้าง และขอทราบเหตุผล ว่าเหตุใดสหกรณ์ฯ ซึ่งมิใช่เจ้าของทะเบียนจึงรับเล่มทะเบียนจากเจ้าหน้าที่ได้ ทั้งขอข้อมูลเอกสารว่าใครเป็นผู้รับเล่มทะเบียนดังกล่าว รวมถึงขอทราบหลักเกณฑ์การรับเล่มทะเบียนคู่มือ ของกรมการขนส่งทางบก โดยขอความกรุณาแจ้งกลับมายังมูลนิธิฯ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับจดหมายฉบับนี้  เพื่อที่มูลนิธิฯ จะได้นำข้อมูลดังกล่าวใช้ประกอบในการรช่วยเหลือผู้ร้องเรียนต่อไป

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement