นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันทะเลโลก ประจำปี 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จังหวัดสมุทรปราการ

นายอธิรัฐ กล่าวว่า กิจกรรมงานวันทะเลโลก ถือว่ามีความสำคัญ เนื่องจากการขนส่งทางน้ำมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ช่วยในการสร้างงาน สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกและเป็นหนึ่งในคณะมนตรีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ หรือ International Maritime Organization : IMO จึงมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลร่วมกันของเหล่าประเทศสมาชิก 169 ประเทศอย่างเหมาะสม “ภายในงานนี้ นอกจากจะมีการจัดแสดงนิทรรศการภายใต้หัวข้อ”การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลอย่างคุ้มค่าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” แล้ว ยังมีการจัดเสวนาในหัวข้อ”การขับเคลื่อนเรือไฟฟ้ากับการขนส่งผู้โดยสารในกรุงเทพและปริมณฑล” ถือเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลในการยกระดับระบบขนส่งมวลชนด้วยการนำพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานสะอาดทดแทนการใช้พลังงานเชื้อเพลิง เพื่อการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป” นายอธิรัฐ กล่าว

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement