“ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมหารือกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  ชูพัฒนา 3 ด้าน” การท่องเที่ยวทางรถไฟ ความปลอดภัยของการใช้พื้นที่บริเวณราง และการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

คุณนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ได้เข้าร่วมหารือกับ คุณจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย คุณทรงวุฒิ ศีลแดนจันทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี และคณะ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือดังนี้

1.เร่งพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟ เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวทางรถไฟที่มีชื่อเสียง มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ตามนโยบายที่ได้วางไว้ในการที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟเพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปท่องเที่ยวในชุมชนต่างๆ นั้น การรถไฟฯ จะมีการร่วมมือกับจังหวัด และสภาอุตสาหกรรมในการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ ให้มากขึ้น

2.การร่วมมือแก้ไขปัญหาจุดตัดทางลักผ่านที่ชาวบ้านและประชาชนสร้างขึ้นเอง ซึ่งทำให้เกิดความสูญเสียความไม่ปลอดภัย ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานการรถไฟฯ และประชาชน โดยทางลักผ่านนี้เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ขบวนรถไฟมาถึงที่หมายล่าช้า เพราะต้องมีการชะลอความเร็วตลอดเส้นทาง เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

3.การพัฒนาพื้นที่ของการรถไฟฯ ซึ่งการรถไฟฯ มีแนวทางที่จะพัฒนาพื้นที่ของการรถไฟฯ ซึ่งมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ ตามแนวเส้นทางรถไฟสายกาญจนบุรี เพื่อสร้างรายได้ให้กับการรถไฟฯ โดยจะมีการเข้าไปจัดระเบียบและพัฒนาพื้นที่เหล่านี้ เนื่องจากในบางพื้นที่ มีการบุกรุกเข้ามาใช้พื้นที่โดยไม่ถูกต้อง ซึ่งตามนโยบายที่ได้วางไว้คือการทำให้ทุกอย่างถูกต้อง และนำมาสร้างประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมให้ได้มากที่สุด ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีถือเป็นจังหวัดที่มีที่ดินเชิงพาณิชย์ และแหล่งท่องเที่ยวทางรถไฟที่สำคัญอยู่เป็นจำนวนมาก

โดย…สวนเลน

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement