ยูพีเอส ขยายบริการในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เสริมศักยภาพและตอบสนองธุรกิจในการแสวงหาโอกาสทางการค้าข้ามประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมุ่งสู่การสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม


คุณบุนเทียม ตัน กรรมการผู้จัดการ ยูพีเอส ประเทศไทย กล่าวว่า “พื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และอยุธยา คือศูนย์กลางสำคัญของเศรษฐกิจไทย และการขยายบริการของเราครั้งนี้จะช่วยให้ธุรกิจไทยเชื่อมโยงสู่เส้นทางการค้าหลัก ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นยุโรป ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม เรายังคงลงทุนและขยายศักยภาพการบริการในไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมแผนการขยายสู่ต่างประเทศของธุรกิจไทยโดยยกระดับระบบซัพพลายเชนของลูกค้าให้เชื่อมโยงกับเส้นทางการค้าต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้นและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น”


การขยายบริการครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัดในแถบกรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งประกอบด้วย กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร และ 3 จังหวัดในแถบอยุธยา ประกอบด้วย ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี ซึ่งประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับประกอบด้วย

⦁ ขยายระยะเวลาตัดรอบรับพัสดุประจำวันในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และ3 จังหวัดในแถบอยุธยา สูงสุด 6.5 ชั่วโมง สำหรับการส่งสินค้าสู่ยุโรปและสหรัฐอเมริกา

⦁ เร่งระยะเวลาการส่งพัสดุจากทั้ง 9 จังหวัด 1 สู่เวียดนามให้สั้นลงได้สูงสุด 2 วัน และจากสระบุรีสู่เมืองหลักในเอเชียและสหรัฐอเมริกาให้สั้นลงได้สูงสุด 1 วัน

⦁ ลูกค้าในกรุงเทพฯ สมุทรปราการ สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา และลพบุรี จะได้รับพัสดุที่ส่งจากเมืองหลักทั่วโลกเร็วขึ้นสูงสุด 3 ชั่วโมง

⦁ สามารถตอบสนองความต้องการส่งพัสดุเร่งด่วนได้ทันใจยิ่งขึ้นกับบริการส่งด่วนถึงที่หมายช่วงเช้าตรู่แบบระบุเวลาสู่ฮ่องกงด้วยบริการ UPS Worldwide ExpressTM

“การขยายบริการของยูพีเอสอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยจะส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาลไทยโดยการนำโซลูชั่นด้านเทคโนโลยี ความรู้ทางด้านซัพพลายเชนพร้อมความเชี่ยวชาญในแต่ละภาคอุตสาหกรรมและบริการส่งด่วน UPS Express™ มาสู่บริษัทต่าง ๆ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ”

Advertisement