เมื่อสมัยท่าน “อาคม เติมพิทยาไพสิฐ” ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับคำชื่นชมจากคนในวงการขนส่งเป็นอย่างมาก เพราะมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาระบบโลจิสติกส์ไทยให้ทัดเทียมและแข่งขันได้กับทั่วโลก

และเมื่อปี 2018 “ท่านอาคม” ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน BUS & TRUCK ’18 พร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ถอดรหัสขนส่งยุคดิจิทัล” เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรในแวดวงขนส่ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านการคมนาคมขนส่งที่มีการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมยุคใหม่เข้ามาเป็นเครื่องมือในการเพิ่มขีดสุดของการขนส่งในปัจจุบัน

บทความตอนหนึ่ง “ท่านอาคม” ได้กล่าวไว้ว่า “งาน BUS & TRUCK เป็นงานที่นำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการขนส่ง หน่วยงานภาครัฐ และผู้รับบริการ ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการเพิ่มพูนศักยภาพการประกอบการขนส่ง เพื่อยกระดับการให้บริการ ลดต้นทุนการขนส่ง เพิ่มความตระหนักถึงการพัฒนาธุรกิจการให้บริการให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี และการแข่งขันจากต่างประเทศ กระทรวงคมนาคมเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เพื่อช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันและส่งเสริมศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศุนย์กลางการค้า การลงทุนและการขนส่งของภูมิภาคอาเซียน สอดคล้องกับแผนยุทธ์ศาสตร์ประเทศ และเป็นไปตามพันธกิจของรัฐบาลที่มุ่งมั่นพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยกระทรวงคมนาคมมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงข่ายคมนาคมจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ สร้างมิติใหม่ของการคมนาคมให้มีความเชื่อมโยงขนส่งทุกรูปแบบ สร้างการขนส่งที่ไร้รอยต่อ ผลักดันให้การขนส่งของไทยไปสู่ยุคดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย การขนส่งและการกระจายสินค้ามีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติ”

สิ่งที่ “ท่านอาคม” ได้ “ถอดรหัส” เอาไว้ ได้เป็นจริงในยุคปัจจุบัน เพราะว่าทั่วโลกได้ประสบปัญหาไวรัสตัวร้าย “โควิด-19” ส่งผลให้ระบบต่างๆ ล่มหมด ยกเว้น “ไอที-ดิจิทัล” ที่สามารถเข้ามาช่วยพยุงให้โลจิสติกส์ก้าวไปเติบโตในมุมของอีคอมเมิร์ซได้

โอกาสนี้ กองบรรณาธิการข่าว BUS & TRUCK ขอแสดงความยินดีกับท่าน “อาคม เติมพิทยาไพสิฐ” ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่อย่างเป็นทางการในรัฐบาล “ประยุทธ์ 2/3” แทน “คุณปรีดี ดาวฉาย” ที่ลาออกจากตำแหน่งไปเมื่อวันที่ 1 ก.ย. ด้วยปัญหาด้านสุขภาพ

ภารกิจใหญ่ในการเป็นขุนคลังนี้ อาจจะต้องปรับบทบาทใหม่จากการดูแลคมนาคมไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ผ่านพ้นจากช่วงที่กำลังยากลำบากไปให้ได้ เชื่อว่าคาถา “อาคม เติมพิทยาไพสิฐ” ยังคงขลังเหมือนเดิม เพราะบทบาทที่ไม่ต่างกันระหว่าง “คมนาคม” และ “คลัง” ก็คือทำงานเพื่อประเทศชาติ

โดย กองบรรณาธิการ

 BUS & TRUCK

 

Advertisement