สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส ประกาศกลับมาให้บริการเที่ยวบินโดยสารขาเข้าประเทศไทยอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2563* หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้รับอนุญาตให้บรรทุกผู้โดยสารขาออกจากประเทศไทยเท่านั้น ล่าสุด กาตาร์ แอร์เวย์ส เป็นหนึ่งในสายการบินระหว่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ขนส่งผู้โดยสารขาเข้าประเทศไทย โดยกาตาร์ แอร์เวย์ส มีความยืดหยุ่นและมุ่งมั่นที่จะเชื่อมโยงการเดินทางด้วยเที่ยวบินสัปดาห์ละ 14 เที่ยว ทั้งขาไปและกลับจากกรุงเทพฯ

อย่างไรก็ตาม การเดินทางในเวลานี้ยังคงมีข้อจำกัดตามระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย ทำให้ผู้โดยสารที่ต้องการจะเดินทางเข้าประเทศไทยต้องมีคุณสมบัติตามประเภทต่างๆ ดังนี้

– บุคคลสัญชาติไทย

– บุคคลที่ได้รับการยกเว้น (ได้รับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรีหรือผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

– บุคคลในคณะทูตหรือองค์กรระหว่างประเทศ

– สมาชิกครอบครัวของผู้ที่มีสัญชาติไทย

– ไม่เป็นบุคคลสัญชาติไทย แต่มีเอกสารสำคัญอนุญาตพำนักในราชอาณาจักร

– บุคคลที่มีใบอนุญาตทำงานในราชอาณาจักร

– นักเรียนนักศึกษา

– ชาวต่างชาติที่มีนัดหมายทางการแพทย์ในประเทศไทย

– ชาวต่างชาติในกรณีพิเศษ

– ผู้ถือวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-immigrant visa เดินทางเพื่อติดต่อหรือประกอบธุรกิจ โดยจะต้องแสดงรายงานการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน)**

– ผู้ถือวีซ่านักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ** (Special Tourist visa)

– ผู้ถือบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจตามความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC Business Travel Card) (เฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากประเทศความเสี่ยงต่ำ)**

– ผู้ประสงค์พำนักในประเทศไทยระยะสั้นและระยะยาว (พำนัก 60 วันในราชอาณาจักร โดยจะต้องแสดงรายงานการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน)**

ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องแสดงใบรับรองการตรวจสุขภาพ (Fit to Fly Health Certificate) และใบรับรองแพทย์ที่แสดงผลการตรวจโควิด-19^ ในห้องปฏิบัติการเป็นลบโดยใช้การทดสอบแบบ RT-PCR ออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง นอกจากนี้ในการเช็คอิน ตรวจคนเข้าเมือง และแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมื่อเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ แล้วนั้น ผู้โดยสารทุกคนจะต้องแสดงหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry – COE) และในวันเดินทาง ผู้โดยสารจะต้องแสดงใบจองโรงแรมที่ได้รับการยืนยันแล้ว ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine) ที่ผู้กักตัวจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงแรมที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นสถานที่กักตัวทางเลือกได้ที่ hsscovid.co

ผู้โดยสารสามารถจองเที่ยวบินได้ทาง qatarairways.com หรือตัวแทนจำหน่าย ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปยังกรุงเทพฯ ควรตรวจสอบข้อมูลล่าสุดทาง https://www.qatarairways.com/en/travel-alerts/requirements.html ก่อนทำการจอง รวมถึงตรวจสอบข้อมูลประกอบจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น สถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงสุลและสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

นายจัสติน เคสเทล ผู้จัดการกลุ่มประเทศสิงคโปร์ เมียนมา และไทย ประจำสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส กล่าวว่า กาตาร์ แอร์เวย์ส ได้แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและความมุ่งมั่นที่จะพาทุกคนกลับบ้าน โดยเป็นสายการบินเพียงหนึ่งในไม่กี่แห่งเท่านั้นที่ไม่ได้หยุดให้บริการในกรุงเทพฯ เลยตลอดระยะเวลาที่มีการระบาดของโควิด-19 เรารู้สึกยินดีที่ได้รับอนุญาตให้บริการเที่ยวบินโดยสารมายังประเทศไทย หลังจากที่ประเทศไทยเริ่มคลายข้อจำกัดและเปิดรับนักเดินทางหลายกลุ่มมากขึ้น เรารอคอยที่จะได้กลับมาเชื่อมโยงการเดินทางทั่วโลกเข้าด้วยกันอีกครั้ง พร้อมกับสนับสนุนการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการค้าและการท่องเที่ยวในประเทศไทย”

ข้อมูลจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ระบุว่า กาตาร์ แอร์เวย์ส เป็นสายการบินระหว่างประเทศที่สามารถพาผู้โดยสารเดินทางกลับบ้านได้มากที่สุดระหว่างเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม ทำให้กาตาร์ แอร์เวย์ส กลายเป็นสายการบินที่มอบประสบการณ์ในการให้บริการเที่ยวบินที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือแก่ผู้โดยสารอย่างที่ไม่มีใครเทียบได้ และทำให้สายการบินแห่งนี้มีสถานะที่โดดเด่นเพื่อสร้างเครือข่ายของตนกลับคืนมาอีกครั้งอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ กาตาร์ แอร์เวย์ส ยังได้นำมาตรการความปลอดภัยและสุขอนามัยขั้นสูงสุดมาใช้ทั้งบนเครื่องบินและที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด

มาตรการความปลอดภัยในเที่ยวบินของกาตาร์ แอร์เวย์ส สำหรับผู้โดยสารและลูกเรือประกอบด้วยการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment หรือ PPE) ให้ลูกเรือ รวมทั้งชุดอุปกรณ์ป้องกันและกระบังหน้าแบบใช้ครั้งเดียวสำหรับผู้โดยสาร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อไม่นานมานี้ กาตาร์ แอร์เวย์ส กลายเป็นสายการบินระดับโลกแห่งแรกที่ใช้ระบบทำความสะอาดและฆ่าเชื้อด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) สำหรับห้องโดยสารเครื่องบิน (UV Cabin System) ของ Honeywell เพื่อเพิ่มมาตรการดูแลสุขอนามัยบนเครื่องบิน ทั้งนี้ ในการทดสอบทางคลินิกพบว่า รังสี UV สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้หลายชนิด เมื่อมีการนำมาใช้อย่างเหมาะสม ผู้โดยสารชั้นธุรกิจที่ใช้บริการที่นั่งชั้นธุรกิจที่มีรางวัลการันตีอย่าง Qsuite สามารถเดินทางได้อย่างเป็นส่วนตัวยิ่งขึ้น ด้วยแผงกั้นแบบบานเลื่อนและเลือกใช้ปุ่ม “Do Not Disturb (DND)” ตามต้องการ Qsuite มีให้บริการในเที่ยวบินสู่จุดหมายมากกว่า 30 แห่ง อาทิ แฟรงก์เฟิร์ต กัวลาลัมเปอร์ ลอนดอน และนิวยอร์ก สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการทั้งหมดที่สายการบินฯ ใช้ในเที่ยวบินและในท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด (HIA) ได้ที่ qatarairways.com/safety

การดำเนินงานของสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส ไม่ขึ้นอยู่กับประเภทเครื่องบินแบบใดแบบหนึ่ง ด้วยความหลากหลายของเครื่องบินประหยัดเชื้อเพลิงรุ่นใหม่ สายการบินฯ จึงสามารถให้บริการเที่ยวบินได้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้เครื่องบินที่รองรับผู้โดยสารในแต่ละตลาดได้อย่างเหมาะสม เนื่องด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายการบินฯ จึงได้ตัดสินใจระงับการบินของฝูงบินแอร์บัส A380 เนื่องจากการใช้เครื่องบินขนาดใหญ่เช่นนี้ไม่เหมาะสมทั้งในเชิงพาณิชย์และสิ่งแวดล้อมท่ามกลางสภาวะตลาดในปัจจุบัน ฝูงบินแอร์บัส A350 จำนวน 49 ลำ และโบอิ้ง 787 จำนวน 30 ลำของสายการบินฯ เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเดินทางระยะไกลในเส้นทางสำคัญๆ ไปยังทวีปแอฟริกา ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด (Hamad International Airport – HIA) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการบินของกาตาร์ แอร์เวย์ส ได้ใช้มาตรการทำความสะอาดที่เข้มงวด รวมทั้งมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมทั่วทุกพื้นที่ของอาคารผู้โดยสารสนามบิน มีการขจัดเชื้อบริเวณจุดสัมผัสของผู้โดยสารทุก 10-15 นาที ส่วนประตูขึ้นเครื่องบิน เคาน์เตอร์รถบัสไปขึ้นเครื่องบินจะได้รับการทำความสะอาดทุกครั้งหลังแต่ละเที่ยวบิน นอกจากนั้น ยังมีการตั้งผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองและจุดตรวจคัดกรองเพื่อความปลอดภัย เมื่อเร็วๆ นี้ HIA ได้รับรางวัล “สนามบินที่ดีที่สุดในโลกอันดับสาม” ในการประกาศรางวัล SKYTRAX World Airport Awards 2563 จากสนามบิน 550 แห่งทั่วโลก HIA ยังได้รับเลือกให้เป็น “สนามบินที่ดีที่สุดในตะวันออกกลาง” เป็นปีที่หกติดต่อกัน และเป็น “สนามบินที่มีพนักงานบริการดีที่สุด” เป็นปีที่ห้าติดต่อกัน

เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถวางแผนการเดินทางได้โดยไร้กังวล กาตาร์ แอร์เวย์ส จึงมีนโยบายการจองตั๋วและการคืนเงินที่เปิดกว้าง สามารถอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดได้ที่ qatarairways.com/RelyOnUs

*การให้บริการหลังจากนี้จะต้องได้รับอนุญาตทางกฎหมายเพิ่มเติมและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563

**ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย อ้างอิงจากประกาศทางเฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูล COVID-19

*บุคคลสัญชาติไทยได้รับการยกเว้นไม่ต้องใช้เอกสารแสดงผลการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR เมื่อเดินทางสู่ประเทศไทยกับกาตาร์ แอร์เวย์ส ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดก่อนเดินทาง เงื่อนไขตามที่กำหนด

Advertisement