กรมการขนส่งทางบก สรุปผลตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) ตรวจรถทั้งสิ้น 466,371 คัน พบค่าควันดำเกินกฎหมายกำหนด พ่นห้ามใช้ทันที 4,352 คัน พร้อมกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มข้นดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการก่อสร้าง การประกอบอุตสาหกรรม การประกอบกิจกรรมอื่นๆ รวมทั้งจากการคมนาคมขนส่งและการจราจร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงมีข้อสั่งการและกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ให้กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเข้มข้นต่อเนื่องทุกมาตรการ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตของประชาชน ในปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) กรมการขนส่งทางบก ได้สั่งการให้กองตรวจการขนส่งทางบก และสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด จัดส่งผู้ตรวจการออกกวดขันตรวจสอบควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารที่ใช้งานบนท้องถนนทั่วประเทศ โดยมีรถบรรทุกและรถโดยสารเข้ารับการตรวจสอบควันดำจำนวนทั้งสิ้น 466,371 คัน พบค่าควันดำเกินพ่นห้ามใช้แล้วจำนวน 4,352 คัน ซึ่งผู้ประกอบการและเจ้าของรถทุกคันที่ถูกพ่นห้ามใช้ต้องนำรถไปแก้ไขปรับปรุงและนำกลับมาให้สำนักงานขนส่งตรวจสภาพก่อนจึงจะนำรถกลับไปใช้งานได้

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า สำหรับในปีงบประมาณ 2564 กรมการขนส่งทางบกยังคงดำเนินการตามมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อย่างต่อเนื่อง  โดยกองตรวจการขนส่งทางบก และสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด เข้มงวดกวดขันการตรวจวัดควันดำรถทุกชนิดที่มาดำเนินการด้านทะเบียนและภาษีรถที่สำนักงาน และจัดส่งผู้ตรวจการออกกวดขันตรวจสอบควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารที่ใช้งานบนท้องถนนทั่วประเทศ สำนักวิศวกรรมยานยนต์ ดำเนินการปรับเปลี่ยนเครื่องวัดควันดำแบบกระดาษกรองของสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) เป็นเครื่องวัดควันดำระบบความทึบแสงเพื่อประสิทธิภาพในการตรวจวัด และควบคุมการตรวจสภาพรถของ ตรอ. ให้เข้มงวดการตรวจวัดควันดำรถยนต์ สำนักการขนส่งผู้โดยสารและสำนักการขนส่งสินค้า ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารและรถบรรทุกให้มีมาตรการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ของรถในการประกอบการ และให้ความสำคัญกับการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมป้องกันและไม่เป็นสาเหตุให้เกิดมลพิษในอากาศ ให้ความรู้พนักงานขับรถเกี่ยวกับเทคนิคการขับขี่ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ เช่น การไม่เร่งเครื่องยนต์เกินรอบ การรักษาความเร็วของรถให้คงที่และเป็นไปตามกฎหมายกำหนดเป็นต้นอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบก บูรณาการร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ กองบังคับการตำรวจจราจร กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวของในการออกตรวจวัดควันดำรถในพื้นที่ที่มีค่ามลพิษสูง กำชับ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ให้เข้มงวดตรวจสอบสภาพรถโดยสารไม่ให้ปล่อยควันดำขณะนำมาใช้งานบนถนน เปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสรถบรรทุกและรถโดยสารควันดำทางสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง, Line@: @1584DLT Facebook: 1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ https://www.facebook.com/dlt1584/ แอปพลิเคชัน DLT GPS รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ด้วยการตรวจสอบสภาพรถเบื้องต้นด้วยตัวเองเพื่อให้รถอยู่ในสภาพสมบูรณ์และไม่มีควันดำ รวมถึงสนับสนุนให้หันมาใช้รถยนต์พลังงานสะอาดและไม่ก่อมลพิษเพิ่มมากขึ้น เช่น รถยนต์ไฟฟ้า หรือเครื่องยนต์ NGV อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement