กรมการขนส่งทางบก ระบุ!! เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ควรเลือกใช้บริการรถโดยสารเช่าเหมาที่มีมาตรฐาน คนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง ติดตั้งระบบ GPS Tracking ตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน DLT GPS ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนรวมทั้งสร้างความมั่นใจในการเดินทางด้วยรถโดยสารไม่ประจำทางหรือรถโดยสารเช่าเหมา โดยเฉพาะการเดินทางในช่วงเทศกาลกฐินที่ประชาชนมีความนิยมเช่าเหมารถตู้โดยสารและรถบัสโดยสารขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก จึงให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศเข้มงวดการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสารไม่ประจำทางและรถโดยสารประจำทางมากขึ้น พร้อมให้คำแนะนำประชาชนเพื่อให้การเดินทางด้วยรถโดยสารเช่าเหมามีความปลอดภัย

ประชาชน ควรมีการวางแผนการเดินทางอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการเดินทางในเวลากลางคืน เลือกเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ (ป้ายเหลือง) ที่จดทะเบียนถูกต้อง มีการจัดทำประกันภัยตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ควรเลือกใช้รถที่มีความเหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสารและสภาพเส้นทาง เช่น หากต้องเดินทางในเส้นทางที่มีความโค้งหรือลาดสูงชันควรใช้รถโดยสารชั้นเดียว ใช้บริการผู้ประกอบการขนส่งที่ได้มาตรฐาน และไม่มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง

 ด้านผู้ประกอบการ ต้องตรวจสภาพความพร้อมของรถและพนักงานขับรถเพื่อความปลอดภัยตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ตัวรถต้องมีสภาพความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน จดทะเบียนเป็นรถโดยสารสาธารณะ (ป้ายเหลือง) ผ่านการตรวจสภาพรถและชำระภาษีถูกต้องตรงตามระยะเวลา ติดตั้ง GPS Tracking และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ได้แก่ เข็มขัดนิรภัย ประตูฉุกเฉิน ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจกครบถ้วน และกำกับดูแลพนักงานขับรถให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างปลอดภัย

ด้านพนักงานขับรถ ก่อนออกเดินทางต้องมีการศึกษาเส้นทางล่วงหน้า พักผ่อนเพียงพอ ไม่ดื่มสุราโดยปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์ (0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) ไม่เสพสารเสพติดให้โทษหรือสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ขับรถไม่เกินชั่วโมงการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด ต้องเปลี่ยนคนขับเมื่อปฏิบัติงานติดต่อกันเป็นเวลา 4 ชั่วโมง หรือหยุดพักขับรถไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะขับรถต่อไปอีกไม่เกิน 4 ชั่วโมง มีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง ขับรถด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาทและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ในขณะเดินทางผู้โดยสารต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดระยะเวลา หมั่นสังเกตอาการพนักงานขับรถ หากมีอาการอ่อนล้าหรือง่วงให้หยุดพักหรือเปลี่ยนคนขับ กำชับไม่ให้ผู้ขับรถขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยสามารถติดตามและตรวจสอบการใช้ความเร็วของรถโดยสารได้ผ่านแอปพลิเคชัน DLT GPS ของกรมการขนส่งทางบก หากคนขับฝ่าฝืนกฎหมายหรือขับรถประมาทเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ให้ตักเตือนและแจ้งให้ผู้ประกอบการรับทราบเพื่อแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งแจ้งมายังศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 หรือแอปพลิเคชัน DLT GPS ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทางด้วย

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

 

Advertisement