สถาบันยานยนต์ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน เดินหน้าสร้างศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า หวังดึงกลุ่มผู้สนใจรถอีวี ไฮบริด และปลั๊กอิน ไฮบริด ใช้เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ที่สถาบันยานยนต์บางปู คาดเปิดให้บริการไตรมาส 3 นี้

คุณวิชัย จิราธิยุต ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ กล่าวว่า เทรนด์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกในปัจจุบันและในอนาคตจะมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน จากข้อมูลของอินเตอร์เชั่นแนล เอ็นเนอจี้ เอเยนซี่ หรือไออีเอ พบว่ายอดผลิตเพื่อจำหน่ายของรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก ในปี พ.ศ.2558 เทียบกับปี 2557 นั้น เติบโตถึง 70 เปอร์เซ็นต์ หรือเพิ่มขึ้นกว่า 500,000 คัน เป็นกว่า 1.2 ล้านคัน แสดงให้เห็นถึงความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งไทยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์และส่วนประกอบรายสำคัญรายหนึ่งของโลก จึงควรเร่งเรียนรู้ เทคโนโลยี และปรับการผลิตเพื่อให้ทันกับความต้องการในอนาคต

ศูนย์ดังกล่าวใช้งบประมาณของสถาบันยานยนต์ทั้งสิ้น 20 ล้านบาท เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาได้มีโอกาสเข้ามาใช้งานต่อยอดพัฒนาความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งในศูนย์ดังกล่าวจะมี 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ การเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า, ไฮบริด, ปลั๊กอินไฮบริด และชิ้นส่วน รวมถึงสถานีประจุไฟฟ้าต้นแบบ การจัดทำข้อมูลรายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องฐานข้อมูลผู้ประกอบการ และการประชาสัมพันธ์

“หน้าที่หลักของเราคือเน้นการประสานงาน การสื่อสาร ระหว่างภาครัฐ-เอกชน ศูนย์นี้ให้ทุกคนมีโอกาสได้เข้ามาหาความรู้ เพื่อพัฒนาทั้งผู้ผลิตรถยนต์ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงสถาบันการศึกษา ซึ่งเราพร้อมเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษาและใช้งานด้วย”

สำหรับแนวโน้มของอุที่ไทยตสาหกรรมยานยนต์ไทย ในฐานะเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์และส่วนประกอบรายสำคัญรายหนึ่งของโลก จึงควรเร่งเรียนรู้ เทคโนโลยี และปรับการผลิตเพื่อให้ทันกับความต้องการในอนาคต
จากปัจจุบันการผลิตรถยนต์แบบทั่วไปที่ต้องการอีโคโนมีออฟสเกลหรือต้นทุนที่ต่ำ ซึ่งไทยอาจจะไม่สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งอื่น ๆ เช่น อินโดนีเซียได้ ดังนั้น การมุ่งสู่เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่อนาคต ก็จะช่วยตอบโจทย์และรักษาศักยภาพการแข่งขัน และคงความเป็นฮับหรือศูนย์กลางการผลิตรถยนต์และส่วนประกอบในภูมิภาคนี้เอาไว้ให้ได้ โดยเฉพาะการปรับตัวของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อเปิดรับไฮเทคโนโลยีเอาไว้ในประเทศไทยให้ได้

Advertisement