บขส. ออกมาตรการเดินรถหน้าฝน กำชับพนักงาน บขส. และรถร่วมฯ ตรวจความพร้อมของรถโดยสารก่อนเดินทางทุกครั้ง จำกัดความเร็วไม่เกิน 80-90 กิโลเมตร/ชั่วโมง ป้องกันอุบัติเหตุ พร้อมย้ำผู้โดยสารใช้บริการสถานีขนส่งทุกครั้ง ต้องสแกนไทยชนะ-สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันโควิด19

คุณมาโนช สายชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ รักษาการแทน กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ ประกอบกับระยะนี้ มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้ถนนลื่น สภาพการขับรถลดลง และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ดังนั้น บขส.ได้จัดมาตรการการเดินรถหน้าฝน โดยกำชับให้พนักงาน บขส. รวมถึงผู้ประกอบการรถร่วมฯ ตรวจสภาพความพร้อมของรถโดยสารให้พร้อมใช้งานเป็นพิเศษ เช่น สภาพยาง ก้านปัดน้ำฝน ไฟหน้า-หลัง ระบบเบรก เข็มขัดนิรภัย เนื่องจากช่วงฝนตกถนนลื่นทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย รวมทั้งกำชับให้พนักงานปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะใช้ความเร็วในการขับรถไม่เกิน 80 – 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามที่กฎหมายกำหนด และเมื่อเจอฝนตก สภาพถนนเปียก เส้นทางที่น้ำท่วมขังควรใช้ความเร็วลดลง ใช้ความระมัดระวังในการขับรถให้มากขึ้น แม้จะมีความชำนาญเส้นทางก็ไม่ควรขับขี่โดยประมาท เพื่อให้ผู้โดยสารถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวด้วยว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ดำเนินมาตรการเข้มงวดป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในระบบขนส่งสาธารณะอย่างต่อเนื่อง บขส. ได้กำชับไปยังนายสถานีเดินรถทั่วประเทศ ผู้ประกอบการรถร่วมฯ ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการแนะนำให้ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง มีการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้โดยสารไม่ให้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส จัดเตรียมแอลกอฮอล์ชนิดเจลหรือชนิดน้ำสำหรับล้างมือทั้งที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและภายในรถ และประชาสัมพันธ์แนะนำให้ผู้โดยสารลงทะเบียนใช้แอปพลิเคชันไทยชนะหรือแพลตฟอร์มไทยชนะ ทุกครั้งที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะและที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร

นอกจากนี้ ได้จัดเจ้าหน้าที่เพิ่มความถี่ทำความสะอาดภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร และให้กำชับให้พนักงานประจำรถ ต้องนำรถโดยสารทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคทุกครั้งก่อนนำรถมาวิ่งให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทางให้กับผู้โดยสารและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 อีกทางหนึ่งด้วย

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement