นายสฐวีศ์ เตชทวีทรัพย์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ Gateway Export Operations บริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (ขวา) เป็นตัวแทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล “Zero Accident Campaign 2020” จาก พลเอกอภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (ซ้าย)

บริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx Express) ในฐานะบริษัทที่สามารถรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย ได้ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วม “กิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์” จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เข้ารับ 3 รางวัล ประกอบด้วย ระดับเงิน 1 แห่ง และ ระดับทอง 2 แห่ง ตามโครงการ “กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์” ประจำปี 2563(Zero Accident Campaign 2020)

“รางวัลที่เราได้รับในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความมุ่งมั่นระยะยาวของเราที่คำนึงความปลอดภัยของพนักงาน” นายเทียนหลง วูน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส ประเทศไทยกล่าว “ผมมีความภาคภูมิใจในตัวพนักงานทุกคน เพราะรางวัลที่เราได้รับในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งและการยึดถือข้อปฎิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในประเทศไทยอย่างเคร่งครัด”

ในครั้งนี้เฟดเอ็กซ์ได้รับมอบ 3 รางวัลจาก พลเอกอภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) แบ่งเป็นรางวัลระดับเงินสำหรับบริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ 2 รางวัล ระดับทองแดงสำหรับสาขาเชียงใหม่ และสาขาเกตเวย์

ทั้งนี้เกณฑ์ในการรับรางวัลในปีนี้ได้แก่:

  • สามารถดำเนินกิจการโดยไม่มีการประสบอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเฟดเอ็กซ์สาขาเชียงใหม่สามารถปฎิบัติงานโดยไร้อุบัติเหตุได้ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา 474,968 ชั่วโมงการทำงาน และสาขาเกตเวย์สามารถปฎิบัติงานโดยไร้อุบัติเหตุได้ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา 1,359,440 ชั่วโมงการทำงาน และบริษัท เฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส คอร์ปอเรชั่น จำกัด สามารถปฎิบัติงานโดยไร้อุบัติเหตุได้ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา 3,094,240 ชั่วโมงการทำงาน
  • ไม่มีการเรียกร้องขอเงินชดเชยจากพนักงานในบริษัท
  • ปฎิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

# # #

เกี่ยวกับเฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการขนส่งแบบด่วนรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยให้บริการรับส่งพัสดุที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ สู่ปลายทางกว่า220  ประเทศทั่วโลก เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส มีเครือข่ายการขนส่งทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศทั่วโลก เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจัดส่งพัสดุด่วนในเวลาจำกัด พร้อมทั้งรับประกันการคืนเงินภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด[1]

เกี่ยวกับเฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น

เฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (มีชื่อเรียกในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กว่า FDX) เป็นผู้ให้บริการขนส่ง อี-คอมเมิร์ซ และบริการด้านธุรกิจแก่ลูกค้าและธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลก บริษัทของเราให้บริการด้านธุรกิจครบวงจร โดยมีบริษัทในเครือที่ทำงานแข่งขันกันเป็นกลุ่ม บริหารจัดการด้วยความร่วมมือ และพัฒนานวัตกรรมดิทิจัลภายใต้แบรนด์เฟดเอ็กซ์ที่ได้รับความไว้วางใจ โดยมีรายได้ปีละ 71,000 ล้านเหรียญสหรัฐ บริษัทของเรายังได้รับยกย่องให้เป็นหนึ่งในผู้จ้างงานที่ได้รับความไว้วางใจและเป็นที่ชื่นชอบสูงสุดของโลก เฟดเอ็กซ์สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานมากกว่า 500,000 รายในการเป็นผู้ให้บริการขนส่งที่ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย หลักจริยธรรม และความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ รวมถึงความต้องการของลูกค้าและชุมชน “อย่างแน่วแน่และถึงที่สุด”

Advertisement