ฟอร์ด ประเทศไทย เล็งเห็นศักยภาพการเติบโตของลูกค้าในภูมิภาค เปิดตัวฟอร์ด ตะวันออก มอเตอร์คาร์ ชลบุรี โชว์รูมและศูนย์บริการแบบครบวงจรของฟอร์ดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ตอกย้ำเจตนารมณ์การขยายเครือข่ายการให้บริการในจุดยุทธศาสตร์สำคัญทั้งในกรุงเทพฯ และหัวเมืองหลักทั่วประเทศ พร้อมยกระดับประสบการณ์การบริการแบบเต็มรูปแบบ

คุณวรางคณา มัยลาภ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้จำหน่ายและยกระดับประสบการณ์ลูกค้า ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าวว่า จากการผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของภาครัฐ ซึ่งจะทำให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจในหลาย ๆ ด้าน ฟอร์ดเล็งเห็นถึงศักยภาพการเติบโตของตลาดรถยนต์ในภูมิภาค โดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรี จึงได้เปิดโชว์รูมและศูนย์บริการฟอร์ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ฟอร์ด ตะวันออก มอเตอร์คาร์ ชลบุรี เพื่อรองรับฐานลูกค้าที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

ฟอร์ด ตะวันออก มอเตอร์คาร์ ชลบุรี ได้รับการออกแบบที่สวยงามและทันสมัยตามมาตรฐาน Brand@Retail II เพื่อสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของฟอร์ด ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและช่องซ่อมภายในบริเวณโชว์รูมและศูนย์บริการที่มากถึง 44 ช่อง ครอบคลุมทั้งฝ่ายขาย ฝ่ายบริการ ฝ่ายอะไหล่ ศูนย์บริการตัวถังและสี ซึ่งเป็นการให้บริการแบบครบวงจรภายใต้คอนเซ็ปต์ “One Stop Service” ของฟอร์ด พร้อมสร้างสรรค์บริการพิเศษ ตามวัฒนธรรมการบริการของฟอร์ด ได้แก่ บริการรถรับส่งพิเศษสำหรับลูกค้าระหว่างรอรถมาเข้ารับบริการ หรือสามารถให้บริการไปส่งตามที่ต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการ และโทรเรียกให้รถไปรับได้เมื่อเสร็จธุระ นอกจากนี้ ยังมีรายการมอบของขวัญพิเศษให้ลูกค้าเมื่อมารับรถใหม่ในวันเกิด และบริการอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าฟอร์ดในภาคตะวันออกอย่างสูงสุด

คุณวิโชค สุขจันดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตะวันออก มอเตอร์คาร์ จำกัด กล่าวว่า จังหวัดชลบุรีเป็นแหล่งนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และเป็นหนึ่งในจังหวัดตามนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ผนวกกับความเชื่อมั่นในแบรนด์รถยนต์ระดับโลกอย่างฟอร์ด รวมถึงการเติบโต ทั้งด้านการขาย การรุกตลาด รวมไปถึงการขยายฐานลูกค้าฟอร์ดอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย ทำให้เรามั่นใจที่จะลงทุนเปิดโชว์รูมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาค บนพื้นที่ 9 ไร่นี้ ที่มาพร้อมบริการหลังการขายที่ครบครัน และเพียงพอที่จะรองรับความต้องการของลูกค้า โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม กลุ่มเกษตรกร กลุ่มค้าขาย และกลุ่มข้าราชการ บริษัทฯ เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าฟอร์ด ตะวันออก มอเตอร์คาร์ ชลบุรี จะเติบโตไปด้วยกันอย่างแข็งแกร่งควบคู่กับแบรนด์ฟอร์ด

“ฟอร์ด ประเทศไทย พร้อมเดินหน้าขยายเครือข่ายผู้จำหน่ายฟอร์ดทั่วประเทศ พร้อมทั้งมุ่งมั่นยกระดับประสบการณ์ลูกค้าด้วยการสร้างภาพลักษณ์ของการเป็น Smart Brand ซึ่งหนึ่งในปัจจัยแห่งความสำเร็จ คือทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับผู้จำหน่ายให้ความสำคัญด้านการพัฒนาทักษะและสร้างความผูกพันของพนักงาน รวมถึงสร้างวัฒนธรรมการให้บริการแบบฟอร์ด เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีกับแบรนด์ฟอร์ดให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง” คุณวรางคณา กล่าวปิดท้าย

Advertisement