ทางหลวงชนบท ประชุมสรุปแนวทางเลือก โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ทางเชื่อมเกาะลันตา ต.เกาะกลาง-ต.เกาะลันตาน้อย จ.กระบี่

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักก่อสร้างสะพาน จัดประชุมสรุปแนวทางเลือกที่เหมาะสม โครงการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในขั้นรายละเอียด (EIA) เส้นทางเชื่อมเกาะลันตา ตำบลเกาะกลาง-ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

โดยได้นำเสนอสรุปผลการคัดเลือกแนวทางและรูปแบบโครงการเส้นทางเชื่อมเกาะลันตา (ตำบลเกาะกลาง-ตำบลเกาะลันตาน้อย) ตลอดจนพื้นที่ศึกษาโครงการ ขั้นตอน กระบวนการดำเนินโครงการ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับโครงการ เพื่อนำมาประกอบใช้พิจารณาการศึกษาของโครงการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้ครบถ้วนมากที่สุด

ทั้งนี้ แนวเส้นทางที่ได้คัดเลือกมีพื้นที่ศึกษาจุดเริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4206 กม.ที่ 26+620 ไปบรรจบกับจุดสิ้นสุดทางหลวงชนบทสาย กบ.5035 ความยาวสะพานรวมเชิงลาดประมาณ 1,950 เมตร เนื่องจากเป็นเส้นทางที่สะดวกต่อการก่อสร้าง จากการประเมินแล้วจะมีค่าก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาที่ต่ำกว่าแนวเส้นทางอื่น และมีผลกระทบต่อป่าชายเลนและระบบนิเวศน้อยที่สุด

สำหรับการประชุมครั้งนี้มีนายสมบูรณ์ เต็มชื่น นายอำเภอเกาะลันตา เป็นประธานในพิธี โดยมีนายดำรงศักดิ์ คงช่วย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกระบี่ เป็นผู้กล่าวรายงาน นายวลาวัต บินอุมาร์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงสร้างพิเศษ สำนักก่อสร้างสะพาน นายไกวัล วัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบโครงสร้าง สำนักสำรวจและออกแบบ ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตำบลเกาะลันตาน้อย ตำบลศาลาด่าน ตำบลเกาะลันตาใหญ่ ประมาณ 200 คน เข้าร่วมประชุม ณ อาคารเอนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอเกาะลันตา ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

โดย…สวนเลน

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com