กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดผ่านทางรถไฟกับ ถนนทางหลวงชนบทสาย นฐ.1012 แยกทางหลวงหมายเลข 4 – บ้านกลาง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

คุณพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ทช. มีแผนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างโครงสร้างต่างระดับตัดผ่านทางรถไฟบนถนนภายใต้เขตความรับผิดชอบ เพื่อสนับสนุนนโยบายของกระทรวงคมนาคมในการรองรับโครงการพัฒนาการขนส่งระบบราง โครงการรถไฟทางคู่ ในบริเวณที่มีปัญหาการจราจรติดขัด และก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ซึ่งเป็นกิจกรรมด้านอำนวยความปลอดภัยในการแก้ไขปัญหาจุดอันตรายบริเวณจุดตัดระหว่างถนนของกรมทางหลวงชนบทกับทางรถไฟ เพื่อให้การเดินทางผ่านจุดตัดดังกล่าวมีความปลอดภัย โดยสามารถลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรข้ามทางรถไฟ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินในการเดินทาง ทางถนน และทางรถไฟ นอกจากนี้ ยังช่วยให้การเดินทางมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และการขนส่ง

 

โดยโครงการดังกล่าวมีความยาว 266 เมตร พื้นสะพานกว้าง 9 เมตร พร้อมถนนต่อเชื่อมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ความยาวรวม 1,496.88 เมตร ปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปกว่าร้อยละ 34.424 เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานตอกเสาเข็ม เสาตอม่อ ฐานรากตอม่อ และงานสะพานข้ามคลองเจดีย์บูชา ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 186.200 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณกลางปี 2561 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยลดและป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดระหว่างถนนกับทางรถไฟ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งคมนาคม รองรับการพัฒนาการขนส่งระบบรางและโครงการรถไฟรางคู่ ช่วยประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายและลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุของรถยนต์และรถไฟ รวมทั้ง รองรับโครงการพัฒนา การขนส่งระบบราง โครงการรถไฟทางคู่ และโครงการรถไฟความเร็วสูงในอนาคต

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามความก้าวหน้าโครงการได้ที่ www.npt-1012.org

Advertisement