กรมการขนส่งทางบก คุมเข้ม!!! การเดินทางช่วงเทศกาลลอยกระทงด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทต้องปลอดภัย สภาพรถมั่นคงแข็งแรง พนักงานขับรถแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ และต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้านผู้โดยสารขอให้คาดเข็มขัดนิรภัย สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทางนายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เทศกาลลอยกระทงปีนี้ แม้จะไม่ใช่วันหยุดยาวประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ แต่คาดว่ายังคงมีประชาชนเดินทางออกมาเที่ยวชมงานลอยกระทงในท้องถิ่นของตนเองหรือในจังหวัดแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกจึงได้สั่งการให้ทุกสำนักงานขนส่งทุกแห่งเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลลอยกระทง

โดยประสานผู้ประกอบการขนส่งจัดเตรียมรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทางให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนทั้งเที่ยวไปและกลับ และจัดหารถรับ-ส่งระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสารกับหมู่บ้านในท้องถิ่นต่างๆ ให้เพียงพอกับความต้องการเดินทาง และให้ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะทุกคันและคนขับรถทุกคนตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่อให้รถโดยสารสาธารณะทุกคันมีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย มีอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้องครบถ้วน อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ในส่วนของพนักงานขับรถสภาพร่างกายต้องพร้อม พักผ่อนเพียงพอ ขับรถไม่เกินชั่วโมงการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด  มีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง ไม่ดื่มสุราโดยปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์ (0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์)

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ได้กำชับให้มีการตรวจสอบการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารทุกคน เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง ลดอัตราการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ อีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งผู้โดยสารที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยระหว่างการเดินทางตามกฎกระทรวงกำหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยที่ผู้โดยสารต้องปฏิบัติในระหว่างการโดยสาร พ.ศ. 2557 จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท และผู้ขับรถรวมถึงผู้ประจำรถจะมีความผิดฐานละเลยไม่กำกับดูแลให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามกฎหมายด้วยเช่นกัน สำหรับการให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ขอให้ผู้ประกอบการขนส่งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การทำความสะอาดตัวรถและที่นั่งผู้โดยสาร การทำความสะอาดภายในสถานีขนส่ง การให้บริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ การคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานขับรถ ผู้ประจำรถ ผู้โดยสาร และการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง 

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement