เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ณ จุดจอดเฮลิคอปเตอร์ กองทัพเรือภาคที่ 3 แหลมพันวา นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม และนายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)  ร่วมขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ทำการบินตรวจพื้นที่โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ที่ กทพ. กำลังอยู่ระหว่างเร่งรัดการดำเนินโครงการฯ เพื่อเตรียมรายงานความคืบหน้าของโครงการฯ ให้คณะรัฐมนตรีรับทราบในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นี้ 

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ กทพ. เผยรายละเอียดของโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตองจังหวัดภูเก็ต ว่าโครงการดังกล่าว แต่เดิมเป็นความริเริ่มของเทศบาลเมืองป่าตองมาตั้งแต่ปี 2552 โดยมีการศึกษา ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ พบว่า มีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ แต่มีมูลค่าการลงทุนสูง ทางเทศบาลป่าตอง  ไม่สามารถดำเนินการเองได้ ต่อมาในปี 2555 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดภูเก็ต คณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมโดย กทพ. ดำเนินการศึกษาและออกแบบโครงการและในปีต่อมา จึงได้เริ่มดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการและจัดทำรายงานการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน Public Private Partnership (PPP)

โดยในปี 2561 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้เห็นชอบรายงาน EIA รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เห็นชอบรายงาน PPP กทพ. จึงดำเนินการ  ส่งรายงาน PPP ให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พิจารณา พร้อมทำหนังสือขออนุญาต ใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้เพื่อดำเนินโครงการ โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 กทพ. ได้รับความอนุเคราะห์จากอธิบดีกรมป่าไม้ให้เข้าร่วมประชุมหารือ ซึ่งผลการประชุมมีมติว่ากรมป่าไม้จะเร่งรัดการประสานงานกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ให้เร็วขึ้น  และรับดำเนินการอนุญาตการใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างโครงการอย่างช้าไม่เกินเดือนมกราคม 2564 ทั้งนี้ หากเป็นไปตามแผน กทพ. จะเสนอโครงการฯ ให้ สคร. เห็นชอบในเดือนมกราคม 2564 โดยคาดว่าคณะรัฐมนตรีจะอนุมัติหลักการของโครงการในเดือนพฤษภาคม2564 และเริ่มดำเนินการคัดเลือกผู้รับสัมปทานให้ได้ภายในเดือนมิถุนายน 2564

​“โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จะเป็นโครงการแรกของ กทพ. ที่ดำเนินโครงการในต่างจังหวัด โดยมีลักษณะพิเศษคือ การเจาะอุโมงค์ทะลุภูเขาความยาว 1.85 กิโลเมตรและจะเป็นทางพิเศษสายแรก ที่อนุญาตให้รถจักรยานยนต์ขึ้นใช้ได้ ทั้งนี้ หากเป็นไปตามแผนคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2570 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เพราะปัจจุบันการเดินทางจากอำเภอกะทู้ไปยังชายหาดป่าตองต้องใช้เส้นทางข้ามภูเขานาคเกิด เส้นทางมีความคดเคี้ยว ลาดชันทำให้ตลอดระยะเวลา ที่ผ่านมามีผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุในเส้นทางดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ทางพิเศษสายนี้นอกจากจะเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางแล้วยังจะช่วยลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้เป็นอย่างดี”

“ผมอยากจะฝากขอบพระคุณ ท่านวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กรุณาช่วยผลักดันโครงการฯ นี้ ทำให้มีความคืบหน้าในการประสานงานกับกรมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนทำให้การดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ รวดเร็วกว่าที่ผมคาดการณ์ไว้มาก ซึ่งเป็นผลดีต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต เพราะยิ่งดำเนินการก่อสร้างและเปิดใช้ได้เร็วเท่าไหร่ปัญหาอุบัติเหตุและการสูญเสียก็จะลดลงได้เร็วเท่านั้น” นายสุรเชษฐ์ กล่าวในท้ายที่สุด

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement