คุณถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการและเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานระนอง จ.ระนอง โดยปัจจุบันท่าอากาศยานระนองมีพื้นที่ประมาณ 2,447 ไร่ อาคารที่พักผู้โดยสารรองรับผู้โดยสารได้ 300 คนต่อชั่วโมง ลานจอดรถยนต์ สามารถจอดรถยนต์ได้ 250 คัน และลานจอดอากาศยาน สามารถจอดอากาศยาน แบบโบอิ้ง 737 ได้ 3 ลำในเวลาเดียวกัน และมีความยาวทางวิ่ง ขนาดกว้าง 45 เมตร ยาว 2,000 เมตร 

สำหรับสายการที่เปิดให้บริการในเส้นทาง กทม.-ระนอง-กทม. มีจำนวน 2 สายการบิน ได้แก่ สายการบินไทยแอร์เอเชียและสายการบินนกแอร์ จำนวนวันละ 4 เที่ยวบิน (ไปและกลับ) และสายการบินนกแอร์มีแผนจะเพิ่มเที่ยวบิน ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 โดยจะเพิ่มเที่ยวบินเป็น วันละ 4 เที่ยวบิน (ไปและกลับ) เพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ดี จากสถิติที่ผ่านมา ในปี 2559 จำนวนผู้โดยสาร จำนวน 102,516 คน ในปี 2560 มีจำนวนผู้โดยสาร 121,478 คน ในปี 2561 มีจำนวนผู้โดยสาร 214,250 คน  ปี 2562 มีจำนวนผู้โดยสาร 205,295 คน จากตัวเลขดังกล่าวจะเห็นได้ว่าจำนวนผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี เนื่องจาก จ.ระนองมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลายทำให้นักท่องเที่ยวมีความสนใจที่จะสัมผัสกับบรรยากาศการท่องเที่ยวที่มีมนต์เสน่ห์เฉพาะให้นักท่องเที่ยวมาเยือน จ.ระนอง กอปรกับการเดินทางข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สามารถเดินทางไปสะดวก จึงทำให้การท่องเที่ยวข้ามแดนเป็นอีกทางเลือกของนักท่องเที่ยว เพื่อให้สอดรับกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง

“ได้ขอให้ทุกหน่วยงานร่วมมือบูรณาการทุกมิติ เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจ. ระนองให้สอดรับกับนโยบายของรัฐ ตามมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว “เชื่อมโลก เชื่อมไทย สู่เมืองรอง” และการส่งเสริมให้ท่าอากาศยานของ ทย. เป็นศูนย์กลางรวบรวมผลผลิตและกระจายสินค้าเกษตรออกสู่ตลาดเพื่อช่วยเหลือเกษตร  พร้อมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID -19)อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้โดยสารมั่นใจเมื่อใช้บริการ ณ ท่าอากาศยาน ของ ทย.”

ขณะที่ คุณสมเกียรติ มณีสถิตย์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) กล่าวว่า กรมฯ ได้มีแผนพัฒนาท่าอากาศยานระนอง โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้จ้างที่ปรึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปรับปรุงท่าอากาศยานระนอง งบประมาณ 5 ล้านบาท และในปี งบประมาณ 2564 มีแผนในการจ้างออกแบบปรับปรุงขยายอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานระนอง งบประมาณ 27.7250 ล้านบาท และในปี งบประมาณ  2567-2570 กรมฯ จะดำเนินการตามแผนในการก่อสร้างขยายทางวิ่ง จากเดิมยาว 2,000 เมตร เป็น 2,500 เมตร งบประมาณ 800 ล้านบาท  หากโครงการแล้วเสร็จ จะสามารถอากาศยานขนาดใหญ่ เช่น โบอิ้ง 737 หรือ แอร์บัส A320 (180-220 ที่นั่ง) ทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินต่างประเทศ โดยนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจได้แก่ นักท่องเที่ยวจากทวีปเอเชีย ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น อินเดีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ และอาคารประกอบ งบประมาณ 500 ล้านบาท เพื่อรับรองจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นทุกปี เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 700 คนต่อชั่วโมง หรือ 2 ล้านคนต่อปี

 

คุณสมเกียรติ ยังกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการต่างๆ ว่า ปัจจุบันโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำหม้อแปลงไฟฟ้า Unitsub อาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานระนอง กรอบวงเงิน 8,934,500 บาท, โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำหม้อแปลงไฟฟ้า Unitsub อาคารควบคุมระบบไฟฟ้าสนามบิน (อาคาร AFL ) กรอบวงเงิน 7,885,900 บาท และงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ท่าอากาศยานระนอง กรอบวงเงิน 4,100,000 แล้วเสร็จเมื่อเดือน ก.ย.63 ที่ผ่านมา

สำหรับงานก่อสร้างรั้วปิดเขตการบินและเพิ่มลวดหนามของรั้ว กรอบวงเงิน 16,680,000 บาท และงานซ่อมปรับปรุงระบบประปาและระบบสุขาภิบาล กรอบวงเงิน 4,200,000 บาท, งานซื้อพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างแนวรั้วพื้นที่เขตการบิน กรอบวงเงิน 13,689,000 บาท แล้วเสร็จ เมื่อเดือน ต.ค.63 ส่วนงานก่อสร้างจุดตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะ และปรับปรุงกายภาพ ท่าอากาศยานระนอง ในกรอบวงเงิน  13,780,000 บาท ผลงานโดยรวม 57.50% ( ข้อมูล ณ วันที่ 30 ต.ค.63)

นอกจากนี้ ยังมีงานซ่อมบำรุงเสริมผิวทางวิ่งทางขับ ท่าอากาศยานระนอง ซึ่งเป็นโครงการที่จะดำเนินการ ในปี 2564 โดยเริ่มสัญญา เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 63 และสิ้นสุด วันที่ 11 พ.ค.64  กรอบวงเงิน 91,900,000 บาท ซึ่ง บริษัท ซี.อี.ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้างโครงการดังกล่าว ขณะนี้ ทางผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้เนื่องจาดติดสภาพอากาศ (มีฝนและพายุ) ทั้งนี้ผู้ควบคุมงานได้ประสานงานกับผู้รับจ้างให้เตรียมการด้านความพร้อมในการปฏิบัติงานและด้านอื่นๆ เพื่อให้การงานสามารถเสร็จตามแผนที่วางไว้

โดย…ยกล้อ

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

 

Advertisement