‘บมจ.ศักดิ์สยามลิสซิ่ง’ ผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับภูมิภาค ตอกย้ำด้วยจุดแข็งด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลาย มีความโปร่งใส เป็นมิตรและเป็นธรรม คุณภาพการให้บริการเหนือระดับ เร่งสปีดขยายการเติบโตเท่าตัว ตั้งเป้าขยายสาขาทั่วประเทศเพิ่มเป็น 1,119 สาขาภายในปี 2566 พร้อมลงทุนเทคโนโลยีพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 546 ล้านหุ้น วางเป้าหมาย 3 ปี พอร์ตสินเชื่อแตะ 12,000 ล้านบาท สู่หนึ่งในผู้นำบริษัทจดทะเบียนที่ให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับชาติ ล่าสุดสำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ และได้รับอนุมัติเริ่มนับ 1 ไฟล์ลิ่งแล้วอยู่ในระหว่างลุยโรดโชว์ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายย่อยต่อไป

ผศ.ดร.พูนศักดิ์ บุญสาลี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SAK เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับภูมิภาคภายใต้การกำกับดูแลจากหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้ชื่อแบรนด์ ‘ศักดิ์สยาม’ (SAKSIAM) ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจมานานกว่า 25 ปี เทียบเท่าบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรม โดยมีวิสัยทัศน์ก้าวเป็น ‘หนึ่งในบริษัทจดทะเบียนผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับชาติ’ ภายใต้แนวคิด ‘การดำเนินธุรกิจ การให้บริการอย่างเป็นธรรม เข้าใจและเข้าถึง’ ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์และจริงใจให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม ภายใต้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่หลากหลาย แบ่งเป็น 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1.สินเชื่อทะเบียนรถ (Vehicle Title Loan) 2.สินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan) 3.สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ (Nano Finance) และ 4.สินเชื่อเช่าซื้อและ
สินเชื่อรถแลกเงิน (Hire-Purchase and Car for Cash) ที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง

“ด้วยจุดเริ่มต้นธุรกิจมาจากการรับบริหารจัดเก็บหนี้ ทำให้เราเข้าใจในพฤติกรรมความต้องการสินเชื่อของลูกค้า และตอบสนองความต้องการแหล่งเงินทุน ผ่านการปล่อยสินเชื่อในเขตพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ทำให้เราสามารถช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนนำไปประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี และการเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้ จะทำให้เราขยายธุรกิจในการปล่อยสินเชื่อ เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้มากขึ้น” ผศ.ดร.พูนศักดิ์ กล่าว

ด้าน คุณศิวพงศ์ บุญสาลี กรรมการผู้จัดการ บมจ.ศักดิ์สยามลิสซิ่ง กล่าวว่า ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงินและขีดความสามารถขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว เพื่อผลักดันเติบโตในทุกมิติ ทั้งจำนวนสาขา ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่หลากหลาย จำนวนสาขาที่จะขยายเพิ่มเติม โดยวางเป้าหมาย 3 ปีข้างหน้า (2564-2566) เพิ่มจำนวนสาขาเป็น 1,119 สาขา จากปัจจุบัน 519 สาขา ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก รวม 38 จังหวัด (ณ วันที่ 30 มิ.ย.2563)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เข้ามาช่วยพัฒนาวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าในเชิงลึก ตั้งแต่การเสนอสินเชื่อ พิจารณาอนุมัติสินเชื่อ รับชำระหนี้ บริหารหนี้สูญ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า และเพิ่มขีดความสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและสร้างการเติบโต โดยตั้งเป้าภายในปี 2566 พอร์ตสินเชื่อจะขยายตัวเพิ่มเป็น 12,000 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2563 มีพอร์ตสินเชื่อรวม 6,067 ล้านบาท

“จุดแข็งของเราคือการดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใส เป็นมิตรและเป็นธรรม พนักงานมีคุณภาพและมีความเข้าใจลูกค้า จึงสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ที่ช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นผ่านจุดให้บริการสาขา ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต จะทำให้เราสามารถขับเคลื่อนธุรกิจเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดและนำพาองค์กรไปสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำสินเชื่อรายย่อยระดับชาติ” นายศิวพงศ์ กล่าว

ด้าน คุณเรณู วิลาศรี รองกรรมการผู้จัดการ (บริหารงานบัญชี-การเงิน) บมจ. ศักดิ์สยามลิสซิ่ง กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2560-2562) บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของรายได้จากดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและบริการ เฉลี่ยอยู่ที่ 31.6% ต่อปี สอดคล้องการขยายตัวของพอร์ตสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 33.5% สะท้อนศักยภาพการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง โดย ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2563 บริษัทฯ มีพอร์ตสินเชื่อรวม 6,067 ล้านบาท และมีจำนวนสัญญาสินเชื่อรวม 230,273 สัญญา แบ่งเป็นลูกหนี้ที่มีหลักประกัน 88% และลูกหนี้ไม่มีหลักประกัน 12% ของพอร์ตสินเชื่อรวม ในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปขยายธุรกิจผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยและใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการสินเชื่อ

ขณะที่ คุณพันทิตา แซ่เอ็ง รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า หลังจาก บมจ.ศักดิ์สยามลิสซิ่ง ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟลิ่ง) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)  และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ล่าสุด ก.ล.ต. ได้อนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ และได้รับอนุมัติเริ่มนับ 1 ไฟล์ลิ่งแล้ว

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,096 ล้านบาท แบ่งเป็น 2,096 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 1,550 ล้านบาท และจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 546 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 26 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นครั้งนี้

โดย…ยกล้อ

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement