เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ปรับอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า และการให้บริการเรือลากจูง ณ ท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ดังนี้

อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการตู้สินค้า (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ประเภทตู้สินค้า อัตราค่าธรรมเนียมใหม่ (บาท)

(1 ตุลาคม 2563)

อัตราค่าธรรมเนียมเดิม (บาท)

(1 กรกฎาคม 2563)

ตู้มีสินค้า ขนาด 20 ฟุต 28 22
ตู้มีสินค้า ขนาด 40 ฟุต 56 44
ตู้มีสินค้า ขนาดมากกว่า 40 ฟุต 63 50

 

ประเภทตู้สินค้า อัตราค่าธรรมเนียมใหม่ (บาท) อัตราค่าธรรมเนียมเดิม (บาท)
ตู้สินค้าเปล่า ขนาด 20 ฟุต 17 13
ตู้สินค้าเปล่า ขนาด 40 ฟุต 34 26
ตู้สินค้าเปล่า ขนาดมากกว่า 40 ฟุต 38 29

 

อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของการให้บริการเรือลากจูง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ท่าเรือกรุงเทพ

เรือลากจูงตั้งแต่ 2,000 แรงม้าขึ้นไป

อัตราค่าธรรมเนียมใหม่

(1 ตุลาคม 2563)

อัตราค่าธรรมเนียมเดิม

(1 กรกฎาคม 2563)

858 บาท / ชั่วโมง 679 บาท / ชั่วโมง
ท่าเรือแหลมฉบัง 937 บาท / ชั่วโมง 741 บาท / ชั่วโมง

 

ทั้งนี้ กทท. จะทบทวนอัตราค่าธรรมเนียม ทุกวันที่ 1 มกราคม 1 เมษายน 1 กรกฎาคม และ 1 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งคำนวณจากผลต่างของราคาน้ำมันดีเซลของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระหว่างราคาเฉลี่ยในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยทั้งปีของปี พ.ศ. 2547 และจะปรับปรุงในกรณีที่ผลการคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมมีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 5

โดย…ยกล้อ

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement