‘บมจ.ศักดิ์สยามลิสซิ่ง’ ผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับภูมิภาค ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย ชูกลยุทธ์ปล่อยสินเชื่อเคียงคู่ประชาชนฐานรากให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ภายใต้แนวคิด ‘ให้บริการอย่างเป็นธรรม เข้าใจและเข้าถึง’ รับความต้องการสินเชื่อรายย่อยเพื่อไปเพิ่มสภาพคล่อง เร่งเปิดสาขาใหม่ปีละ 200 สาขา อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าใช้บริการ พร้อมเปิดโครงการมาตรการผ่อนปรนการชำระหนี้ ระยะที่ 2 ภายใต้แคมเปญ ‘ทำสินเชื่อวันนี้ ดอกเบี้ยต่ำสุด’ ช่วยบรรเทาผลกระทบและเพิ่มสภาพคล่องลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID19 

ผศ.ดร.พูนศักดิ์ บุญสาลี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SAK เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับภูมิภาค ภายใต้กำกับดูแลจากหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้ชื่อแบรนด์ ‘ศักดิ์สยาม’ โดยมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจมานานกว่า 25 ปี จากจุดเริ่มต้นรับบริหารจัดการหนี้ให้แก่ธุรกิจขายตรงในภาคเหนือ ทำให้มีความเข้าใจลูกค้าและมองเห็นโอกาสก้าวสู่การให้บริการสินเชื่อแก่ประชาชน ภายใต้ชื่อ ‘บริษัท ศักดิ์สยามพาณิชลิสซิ่ง จำกัด” ในปี 2536 และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เมื่อปี 2559 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์

ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินงานมา บริษัทฯ ได้สร้างโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวมาอย่างต่อเนื่องผ่านสาขา ที่เน้นเปิดให้บริการตามแหล่งชุมชน  โดย ณ วันที่ 30 มิ.ย.2563 บริษัทฯ มีสาขาทั้งสิ้น 519 สาขา แบ่งเป็น เขตพื้นที่ภาคกลาง 197 สาขา ภาคเหนือ 184 สาขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 128 สาขา และภาคตะวันตก 10 สาขา 

ทั้งนี้ ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทย ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ต้องการสินเชื่อนำไปเป็นทุนประกอบอาชีพ ประกอบกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะถดถอยอย่างรุนแรง ทำให้ประชาชนขาดสภาพคล่อง จึงเป็นโอกาสที่ ‘ศักดิ์สยามลิซซิ่ง’ จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการเงินทุน ผ่านผลิตภัณฑ์ที่แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1.สินเชื่อทะเบียนรถ (Vehicle Title Loan) 2.สินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan) 3.สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ (Nano Finance) และ 4.สินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อรถแลกเงิน (Hire-Purchase and Car for Cash)

คุณศิวพงศ์ บุญสาลี กรรมการผู้จัดการ บมจ.ศักดิ์สยามลิสซิ่ง กล่าวว่า บริษัทฯ มีนโยบายการปล่อยสินเชื่อที่รัดกุม โปร่งใสและเป็นธรรม พร้อมนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อให้บริการที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ตั้งแต่ขั้นตอนการขอสินเชื่อ การพิจารณาสินเชื่อ การจัดทำสัญญา การรับชำระหนี้ การบริหารหนี้สูญ และการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเชิงลึก รวมถึงขยายสาขาให้บริการเพิ่มอีกปีละ 200 สาขา ครอบคลุมทั้งระดับจังหวัด อำเภอและตำบลในภูมิภาคอื่นๆ เพิ่มเติม โดยมีเป้าหมายมุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกที่สุด  

โดย…ยกล้อ

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement