เมื่อเร็วๆ นี้ นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการจัดระเบียบการจอดทิ้งซากรถยนต์ไว้บนถนนหรือสถานที่สาธารณะในพื้นที่เขตดุสิต โดยมี นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นายดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตดุสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตดุสิต กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง สถานีตำรวจนครบาลสามเสน สถานีตำรวจนครบาลดุสิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณถนนพิชัย และบริเวณซอยราชวิถี 24 ถนนราชวิถี เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักเทศกิจร่วมกับสำนักงานเขต 50 เขต ดำเนินการตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการรับผิดชอบดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เข้มงวดปัญหาการจอดทิ้งซากรถยนต์ไว้บนถนนหรือสถานที่สาธารณะ ซึ่งเป็นเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามามาก เนื่องจากกีดขวางการจราจร และส่งผลต่อปัญหาความปลอดภัยของประชาชน

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบในพื้นที่เขตดุสิตพบว่ามีซากรถยนต์จอดทิ้ง รวมทั้งสิ้น 7 คัน ที่ผ่านมาเจ้าของได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายซากรถยนต์ออกไปแล้ว 4 คัน คงเหลืออีก 3 คัน ได้แก่ บริเวณถนนพิชัย 1 คัน บริเวณซอยราชวิถี 24 ถนนราชวิถี 1 คัน และบริเวณวัดประชาระบือธรรม 1 คัน โดยเขตดุสิต ร่วมกับสำนักเทศกิจ กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง และสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ เคลื่อนย้ายซากรถยนต์ จำนวน 2 คัน บริเวณถนนพิชัย และบริเวณซอยราชวิถี 24 ถนนราชวิถี ซึ่งเขตฯ ได้ปิดประกาศให้เคลื่อนย้ายซากรถยนต์ดังกล่าวเป็นเวลา 15 วัน แล้ว แต่ยังไม่มีผู้ใดมาเคลื่อนย้ายและจากการตรวจสอบไม่พบเจ้าของซากรถยนต์ เขตฯ จึงได้ประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ เพื่อตรวจสอบว่าซากรถยนต์ดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทางคดีหรือเป็นของกลางทางคดีหรือไม่ สำหรับการเคลื่อนย้ายซากรถยนต์ได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจนครบาลท้องที่ ทั้งก่อนดำเนินการและหลังดำเนินการ

โดยจะนำซากรถยนต์ดังกล่าวไปเก็บไว้บริเวณพื้นที่จัดเก็บของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้การเคลื่อนย้ายซากรถยนต์นั้น กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน โดยขอสนับสนุนรถยกจากกองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง และขอสนับสนุนรถสไลด์จากสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อเคลื่อนย้ายซากรถยนต์ โดยสำนักเทศกิจได้จัดทำตารางการจัดเก็บซากรถยนต์ หมุนเวียนทุกกลุ่มเขตทุกสัปดาห์ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นการจอดทิ้งซากรถยนต์สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ฝ่ายเทศกิจทุกสำนักงานเขต หากเบาะแสดังกล่าวนำไปสู่การจับปรับ ผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งของค่าปรับตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 18 ที่กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดทิ้ง วาง หรือกองซากยานยนต์บนถนนหรือสถานที่สาธารณะ โดยบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 56 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ซึ่งตามกฎหมายได้ระบุให้มีการสืบหาผู้ครอบครองซากรถยนต์ก่อน โดยจะทำการติดประกาศ 15 วัน หากไม่พบผู้ครอบครอง กรุงเทพมหานครจะนำไปเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่สำนักงานเขตจัดไว้ เมื่อมีผู้ครอบครองมาติดต่อรับซากรถยนต์คืนจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับ หากไม่มีผู้ครอบครองมาติดต่อขอรับคืนจะจัดเก็บซากรถยนต์ไว้เป็นระยะเวลา 6 เดือน จากนั้นจะเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการเขตดำเนินการขายทอดตลาดซากรถยนต์ดังกล่าวต่อไป

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายซากรถยนต์ที่จอดทิ้งไว้บนถนนหรือสถานที่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง จากการสำรวจโดยสำนักเทศกิจและ 50 สำนักงานเขต พบว่ามีซากรถยนต์จอดทิ้งไว้ จำนวน 747 คัน เมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมา ได้มีการเคลื่อนย้ายไปแล้วประมาณ 600 กว่าคัน มีนั้งในส่วนที่เจ้าของรถยนต์เคลื่อนย้ายเอง รวมถึงสำนักเทศกิจร่วมกับสำนักงานเขตในพื้นที่เคลื่อนย้ายออกไปด้วย ปัจจุบันคงเหลืออีก 83 คัน นอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้ 50 สำนักงานเขต ติดตามสำรวจอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าของรถยนต์ที่ปิดประกาศ เคลื่อนย้ายรถยนต์ไปจอดในที่อื่นอีก อย่างไรก็ตามในส่วนของการเคลื่อนย้ายซากรถยนต์นั้น กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายใน 1 เดือน แต่ติดขัดปัญหาเรื่องของสถานที่สำหรับจัดเก็บซากรถยนต์ ซึ่งต้องใช้พื้นที่ว่างของสำนักงานเขต ซึ่งจากการประชุมคณะผู้บริหารได้มีการหารือเรื่องสถานที่จัดเก็บซากรถยนต์ โดยสำนักสิ่งแวดล้อมให้ใช้พื้นที่ประมาณ 3 ไร่ บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบ และขอจัดสรรงบประมาณ ถมดิน ทำรั้ว ติดตั้งกล้อง CCTV ในอนาคตจะเพิ่มสถานที่เก็บทั้งฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนคร รวมถึงการจัดซื้อรถยกและรถสไลด์เพื่อรองรับภารกิจของสำนักเทศกิจ ซึ่งในอนาคตจะมีภารกิจในการดูแลเรื่องการจอดรถในที่ห้ามจอดร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลอีกด้วย

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement