กรมการขนส่งทางบก เดินหน้า!!! มาตรการความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงวันหยุดยาว พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าหลีกเลี่ยงการใช้งานรถบรรทุก เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ให้กรมการขนส่งทางบกเตรียมความพร้อมและจัดทำแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้รวบรวมข้อมูลและประเมินผลการดำเนินการในช่วงวันหยุดยาวหลายช่วงที่ผ่านมา เพื่อให้การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชนในช่วงวันหยุดต่อเนื่องมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไปจนสิ้นสุดการเดินทางของประชาชน แบ่งการดำเนินการเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการอำนวยความสะดวก ให้สำนักงานขนส่งประมาณการจำนวนผู้โดยสารและเตรียมจัดหารถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทางเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชนในการเดินทางทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ และขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลและจัดระเบียบภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง อาทิ การรักษาความสะอาดห้องน้ำ ชานชาลา ลานจอดรถ ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอ จัดระเบียบการเดินรถและการจราจรให้เหมาะสมคล่องตัว

ด้านความปลอดภัย กำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนครอบคลุมทุกปัจจัยเสี่ยงอันอาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุทางถนน ประกอบด้วย มาตรการผู้ขับขี่และผู้โดยสารปลอดภัย ตรวจสอบสถานประกอบการของผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศ เน้นมาตรฐานการตรวจสภาพและความพร้อมของรถและพนักงานขับรถตาม Checklist และตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดตรวจ Checking Point โดยปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์ (0) ไม่ขับรถเกินชั่วโมงการทำงานที่กฎหมายกำหนด และดูแลให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง หากพบผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ห้ามออกเดินรถจากสถานีอย่างเด็ดขาด  มาตรการยานพาหนะปลอดภัย เข้มงวดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีอุปกรณ์ส่วนควบและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยครบถ้วนถูกต้องและอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน อาทิ ระบบ GPS ระบบเบรก ยาง ล้อ ระบบไฟ อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน มีการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง มีถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจกกรณีเหตุฉุกเฉิน หากพบสภาพรถหรือพนักงานขับรถมีข้อบกพร่องที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการให้บริการดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุด โดยผู้ประกอบการต้องจัดหารถคันใหม่และพนักงานขับรถที่มีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่แทนทันที เพื่อไม่กระทบต่อการเดินทางของประชาชน

ในส่วนของมาตรการถนนปลอดภัย ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าหลีกเลี่ยงการใช้งานรถบรรทุกในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และมาตรการบังคับใช้กฎหมาย เพิ่มความถี่ในการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะในเส้นทางสายหลัก และศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS เฝ้าระวังการใช้ความเร็วตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ จะมีเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมให้คำแนะนำและข้อมูลการเดินทาง รวมถึงรับเรื่องร้องเรียนกรณีผู้โดยสารถูกเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน โทร. 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า ผู้ประกอบการขนส่งยังต้องดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเข้มงวด มีมาตรการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด จัดทำมาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ภายในสถานีขนส่ง และบนรถโดยสาร มี QR Code ไทยชนะเพื่อให้ผู้โดยสารลงทะเบียนเช็คอิน-เช็คเอาท์ ทุกครั้งที่ใช้บริการ เพื่อบันทึกประวัติการเดินทางและเพิ่มความรวดเร็วในการสืบสวนโรคของแพทย์กรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement