เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ สุราลัยฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพฯ  ดร.สาธิต  ปิตุเตชะ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานรณรงค์วันส้วมโลกประจำปี 2563  “ส้วมสาธารณะวิถีใหม่เพื่อทุกคน” ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

โดยคุณสุดาวรรณ  สุวัตถิพงศ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารสายงานบริหาร นครชัยแอร์  เป็นตัวแทนเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลองค์กรที่มีผลการดำเนินงานส้วมสาธารณะดีเด่น ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Healthy  Accessibility  Safety หรือ HAS จาก 3 องค์ประกอบหลักตามนโยบายของกระทรวงสาธารณะสุข  ความสะอาด (Health) เพียงพอ (Accessibility) และปลอดภัย (Safety) ไม่เป็นแหล่งแพร่โรคติดต่อและสามารถสร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้บริการเชื่อมั่นในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย  ทั้งนี้บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด มีมาตรฐานการทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม และบริเวณผิวสัมผัสร่วม ได้แก่ ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ ลูกบิดหรือกลอนประตู ที่รองนั่งโถส้วม และพื้นห้องน้ำ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ห้องน้ำและส้วมที่สะอาด ได้มาตรฐานตามหลักสากล โดยเน้นเพิ่มมาตรการเข้มในช่วงเทศกาลที่มีผู้ใช้บริการมากเป็นพิเศษ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement