คุณพุทธชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ เปิดเผยว่า TWZ พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจโลจิสติกส์เต็มพิกัด โดยได้ผนึกกำลังกับ บริษัท ดีจริง ออโต้ จำกัด เพื่อผลักดันบริษัท สกายเวลล์ ลีสซิ่ง จำกัด (SKY-L) เป็นผู้ให้บริการรถยนต์และรถยนต์ไฟฟ้าให้เช่าและเช่าซื้อ ด้วยเงินลงทุนมูลค่า 735 ล้านบาท

ทั้งนี้ สกายเวลล์ ลีสซิ่ง จะทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการพัฒนาธุรกิจบริการยานยนต์ให้เช่าระยะยาวสำหรับยานยนต์พลังงานไฟฟ้าและยานยนต์ทั่วไป พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการใช้งานยานยนต์พลังงานไฟฟ้า (Battery Electric Vehicle หรือ BEV) ในประเทศและในภูมิภาค CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) โดยมีผู้ถือหุ้นที่แข็งแกร่งอย่างกลุ่มดีจริง ออโต้ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะยาวในส่วนของรถยนต์ทั่วไป ขณะที่บริษัท อีวี สมาร์ท เมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งก่อนหน้านี้ TWZ ได้มีมติอนุมัติให้เข้าถือหุ้น 60% จะดูแลในส่วนรถยนต์ไฟฟ้าให้เช่า

คุณพุทธชาติ รังคสิริ

“ธุรกิจหลักของ TWZ ยังคงเป็นธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งยังอยู่ในกระแสของการเติบโต แต่ที่ผ่านมา เราพูดเสมอว่า เราพร้อมที่จะปรับตัวไปสู่การทำธุรกิจที่เป็นกระแสหรือเป็นเทรนด์ของโลก ซึ่งต้องยอมรับว่า ธุรกิจขนส่งหรือโลจิสติกส์เติบโตอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่ TWZ ศึกษาเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV มาโดยตลอด และการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อการขนส่ง จะเป็นแนวโน้มหลักในระยะต่อไปอย่างแน่นอน เพราะต้นทุนจะต่ำลงในระยะยาว ทั้งต้นทุนการดูแลรักษา ต้นทุนพลังงาน และต้นทุนค่าขนส่ง รวมถึงประโยชน์ทางด้านการดูแลสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานต่างให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น TWZ จึงมั่นใจว่า การขยายเข้าสู่ธุรกิจโลจิสติกส์ด้วยรถยนต์ไฟฟ้าให้เช่าและเช่าซื้อผ่านบริษัท สกายเวลล์ ลีสซิ่ง ในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการขยายการเติบโตให้กับ TWZ ในอนาคต”

ด้าน คุณพงชาญ สำเภาเงิน ประธานกรรมการ บริษัท สกายเวลล์ ลีสซิ่ง จำกัด (SKY-L) กล่าวว่า ภารกิจหลักของบริษัทฯ คือ การสนับสนุนธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ให้เช่า ร่วมกับพันธมิตรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักอย่าง “ดีจริง ออโต้” โดยโครงการแรก บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่น Fresh Line (เฟรช ไลน์) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตเคลื่อนที่ โดยเบื้องต้น คาดว่า Fresh Line จะจัดหาผู้ประกอบการรายย่อยเข้ามาร่วมธุรกิจรถซูเปอร์มาร์เก็ตเคลื่อนที่ โดยมีเป้าหมายในระยะแรกจำนวน 500 คันภายในไตรมาสแรกของปี 2564

คุณพงชาญ สำเภาเงิน

“รถซูเปอร์มาร์เก็ตเคลื่อนที่ของ Fresh Line ไม่ได้จำกัดแค่การขายกับข้าว อาหารสด หรือผลไม้สด เหมือนรถขายกับข้าวทั่วไป เพราะสินค้าของ Fresh Line จะมีความหลากหลายกว่า มีทั้งของอุปโภคบริโภคที่เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง โดยช่วงแรกเราคาดว่า รถให้เช่าและเช่าซื้อในโครงการของ Fresh Line จะเป็นรถยนต์ทั่วไปในสัดส่วน 75% และเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 25% ซึ่งข้อดีของรถยนต์ไฟฟ้าจะสามารถควบคุมอุณหภูมิของอาหารสดได้ โดยมีตู้แช่อาหารเป็นส่วนหนึ่งของรถ ซึ่งถือเป็นอีกมิติของบริการขนส่ง ขณะเดียวกัน เรายังได้ประสานความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่จะสนับสนุนสถานีชาร์จไฟฟ้า รวมถึงร่วมมือกับพันธมิตรรายอื่นที่จะทำให้สถานีบริการกระจายครอบคลุมได้ทั่วประเทศ”

นอกจากนี้ SKY-L ยังจะเดินหน้าผลักดันโครงการรถขนส่งสาธารณะหรือรถแท็กซี่ไฟฟ้า (EV) ซึ่งปัจจุบันรถแท็กซี่ที่ให้บริการทั่วไปมีสภาพเก่าและไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้รถยนต์ไฟฟ้าจะก่อให้เกิดผลดีกับสภาพแวดล้อม ขณะที่ผู้ขับขี่สามารถประหยัดค่าบำรุงรักษา ประหยัดค่าพลังงาน และราคารถยนต์ไฟฟ้าอาจจะมีราคาใกล้เคียงหรือถูกกว่าราคารถยนต์ทั่วไป ซึ่งสุดท้ายแล้วจะทำให้ผู้ขับขี่มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ พร้อมสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าทั้งให้เช่าซื้อรวมถึงให้เช่าขับ ทั้งนี้ เชื่อว่า ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564 อุตสาหกรรมรถขนส่งสาธารณะจะมีทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากประสบปัญหาซบเซาจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งการฟื้นตัวดังกล่าวจะทำให้มีผู้ใช้บริการมากขึ้น และเชื่อว่าผู้ขับขี่ในนามส่วนบุคคล รวมถึงสหกรณ์แท็กซี่ จะสนใจเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าในการให้บริการมากขึ้น ซึ่งคาดว่าในช่วงแรก SKY-Lจะสามารถให้บริการรถแท็กซี่ไฟฟ้าให้เช่าซื้อและให้เช่าขับได้ราว 400 คันต่อเดือน

“หลังเกิดการแพร่ระบาดของโควิด ทำให้ธุรกิจโลจิสติกส์เติบโตอย่างมาก เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป นิยมซื้อของออนไลน์มากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์จำนวนมากมีความสนใจที่จะใช้รถยนต์ไฟฟ้าให้เช่า สะท้อนว่าธุรกิจนี้ยังมีศักยภาพในการเติบโตอีกมาก และถือเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจของเรา ขณะที่หน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจต่างให้การสนับสนุนสถานีบริการชาร์จไฟฟ้า ซึ่งเมื่อสถานีบริการครอบคลุมทั่วประเทศก็จะสร้างความสะดวกให้กับรถยนต์ไฟฟ้าได้มากยิ่งขึ้น”  

พร้อมกันนี้ SKY-L มีแผนที่จะขยายกิจการสู่ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อผู้ประกอบอาชีพหรือนาโนไฟแนนซ์ โดยให้สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอน เช่นพ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการค้าที่เป็นทะเบียนการค้า หรือเป็นพนักงานประจำที่มีฐานเงินเดือนต่ำกว่า 15,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปประกอบอาชีพหรือต่อยอดกิจการ รวมทั้งแก้ไขหนี้นอกระบบ โดยลูกค้าสามารถกู้เงินได้สูงสุดรายละไม่เกิน 1 แสนบาท ซึ่งจะสอดรับกับโครงการเปิดรับผู้ประกอบการรายย่อยเข้าร่วมโครงการรถซูเปอร์มาร์เก็ตเคลื่อนที่ของ Fresh Line รวมถึงโครงการรถแท็กซี่ EV และโครงการอื่นๆ ในอนาคตอีกด้วย

คุณนววิช คุวานันท์

ขณะที่ คุณนววิช คุวานันท์ ผู้บริหาร บริษัท ดีจริง ออโต้ จำกัด กล่าวว่า บริษัทมีความเชี่ยวชาญในเรื่องเช่ารถยนต์ทุกประเภท จากผลงานที่ผ่านมานั้น มีจำนวนรถที่มีภาครัฐเช่าประมาณ 1,000 คัน และภาคอื่นอื่นอีกประมาณ 1,000 คัน จึงมีความมั่นใจว่าจะร่วมเติบโตไปพร้อมกับบริษัทพันธมิตรที่ผนึกกำลังกันในครั้งนี้ อย่างไรก็ดี ทั่วโลกจะปรับตัวสู่โหมดรถไฟฟ้ามากขึ้น เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมที่ทุกประเทศกำลังเผชิญกับมลพิษ อย่างประเทศไทยก็จะพบเจอกับฝุ่นพิษ PM 2.5 ดังนั้น บริษัทจึงต้องปรับตัวสู่โหมดพลังงานไฟฟ้าให้มากขึ้น ส่วนเรื่องสถานีชาร์จนั้น จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปเพราะทุกภาคส่วนเริ่มดำเนินการติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้าจำนวนมากขึ้น และอีกไม่นานจะมีความสะดวกสบายมากขึ้น

โดย…ยกล้อ

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement