เอกชนร้อง ป.ป.ช. ตรวจสอบหน่วยงานรัฐ เอื้อประโยชน์บางบริษัทที่เข้าร่วมประมูลโครงการรถไฟความเร็วสูง หวั่นโครงการไม่โปร่งใส ประชาชนเสียประโยชน์

คุณชัยทัศน์ ทั่งหิรัญ ตัวเทนกิจการร่วมค้า  ITD-CREC NO. 10 JV ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. โดยมี นายอนุสรณ์ พจมานวิมล ผู้อำนวยการกลุ่มสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน

นายชัยทัศน์ กล่าวว่า การยื่นหนังสือครั้งนี้เพื่อต้องการขอให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ตรวจสอบโครงการรถไฟความเร็วสูงที่ได้มีการยื่นเอกสารไป ว่ามีการให้ความเป็นธรรมกับคู่แข่งขันหรือไม่

สำหรับประเด็นที่นำมาร้องเรียนในครั้งนี้คือการที่หน่วยงานราชการแห่งหนึ่งมีการให้ความเห็น เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชนบางรายที่เข้าร่วมประมูลด้วย ในขณะที่บริษัทอื่นๆ อีกประมาณ 6-7 บริษัทที่ได้เข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน กลับไม่ได้รับสิทธิพิเศษเหมือนกับบริษัทเอกชนบริษัทหนึ่งที่ตนเองมาร้องเรียน

โดยต่อจากนี้อาจมีการร้องเรียนไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อให้ตรวจสอบการดำเนินโครงการเพราะโครงการนี้เป็นโครงการของภาครัฐที่มีมูลค่าสูง ซึ่งเป็นโครงการที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์จึงอยากให้โครงการมีความโปร่งใส และทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรม ทั้งผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกรายและภาคเอกชน ส่วนจะร้องเรียนไปที่หน่วยงานอื่นหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับทางผู้บริหารจะพิจารณา

ทั้งนี้ ขอยืนยันว่า เอกสารที่ได้ยื่นเพื่อร้องเรียนต่อ ป.ป.ช. นั้น จัดทำขึ้นมาโดยถูกต้องตามกฎหมาย เป็นข้อมูลข้อเท็จจริง เพื่อนำเสนอให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบ ซึ่งขึ้นอยู่กับทาง ป.ป.ช. จะพิจารณา

โดย…ยกล้อ

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com