กรมทางหลวงรายงานสถานการณ์น้ำท่วมประจำวันที่ 3 ธ.ค. 63  ผ่านไม่ได้ 17 แห่ง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและติดตั้งป้ายเตือน

กรมทางหลวง ได้ทำการสรุปสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง  สถานการณ์น้ำท่วมประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. พบทางหลวงถูกน้ำท่วมในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรัง, จังหวัดพัทลุง, จังหวัดนครศรีธรรมราช, จังหวัดสงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี  จำนวน 30 สายทาง 64 แห่ง ทางหลวงที่การจราจรผ่านได้ 47 แห่ง การจราจรผ่านไม่ได้ 17 แห่ง  มีรายละเอียด ดังนี้

 1.จังหวัดตรัง จำนวน 2 แห่ง

 -ทางหลวงหมายเลข 419 ถนนวงแหวนรอบเมืองตรัง พื้นที่อำเภอเมืองตรัง ช่วง กม.ที่ 21 ระดับน้ำสูง 30-50 ซม. อยู่ระหว่างจัดทำทางเลี่ยง พร้อมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านจราจร

 -ทางหลวงหมายเลข 4269 คลองมวน-คลองโกง พื้นที่อำเภอรัษฎา ช่วง กม.ที่ 16-21 ระดับน้ำสูง 30 ซม. อยู่ระหว่างจัดทำทางเลี่ยง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

 2.จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 13 แห่ง

 -ทางหลวงหมายเลข 403 เสาธง-สวนผัก พื้นที่อำเภอร่อนพิบูลย์ ช่วง กม.ที่ 14-23 ระดับน้ำสูง 60 ซม. ไม่มีเส้นทางเลี่ยง มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

 -ทางหลวงหมาเลข 4015 ฉวาง-ห้วยปริก พื้นที่อำเภอฉวาง ช่วง กม.ที่ 60 น้ำกัดเซาะคอสะพาน อยู่ระหว่างจัดทำทางเลี่ยง พร้อมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

 -ทางหลวงหมายเลข 4015 ฉวาง-ห้วยปริก พื้นที่อำเภอฉวาง ช่วง กม.ที่ 62 ระดับน้ำสูง 50 ซม. อยู่ระหว่างจัดทำทางเลี่ยงและติดตั้งป้ายเตือน พร้อมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

 – ทางหลวงหมายเลข 4018  ทุ่งโป๊ะ-ไม้เสียบ พื้นที่อำเภอชะอวด ช่วง กม.ที่ 8-11 ระดับน้ำสูง 40-50 ซม. อยู่ระหว่างจัดทำทางเลี่ยงและติดตั้งป้ายเตือน พร้อมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

 -ทางหลวงหมายเลข 4019 ทุ่งใหญ่-ช้างกลาง พื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่ ช่วง กม.ที่ 1-2 ระดับน้ำสูง 90 ซม. อยู่ระหว่างจัดทำทางเลี่ยงและติดตั้งป้ายเตือน พร้อมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร

 -ทางหลวงหมายเลข 4019 ทุ่งใหญ่-ช้างกลาง พื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่ ช่วง กม.ที่ 17 ทางขาด อยู่ระหว่างจัดทำทางเลี่ยงและจัดทำสะพานชั่วคราว พร้อมติดตั้งป้ายเตือน และจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านจราจร

 – ทางหลวงหมายเลข 4019 ทุ่งใหญ่-ช้างกลาง พื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่ ช่วง กม.ที่ 20-21 ระดับสูง 80 ซม. อยู่ระหว่างจัดทำทางเลี่ยงพร้อมติดตั้งป้ายเตือน พร้อมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร

 -ทางหลวงหมายเลข 4103 ปากพูน-เบญจม พื้นที่อำเภอเมือง ช่วง กม.ที่ 1-3 ระดับน้ำสูง 40 ซม. อยู่ระหว่างจัดทำทางเลี่ยงและติดตั้งป้ายเตือน พร้อมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร

 -ทางหลวงหมายเลข 4103 เบญจม-จังหูน พื้นที่พระพรหม ช่วง กม.ที่ 29-32 ระดับน้ำสูง 60 ซม. อยู่ระหว่างจัดทำทางเลี่ยงและติดตั้งป้ายเตือน พร้อมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร

 -ทางหลวงหมายเลข 4141 หน้าทับ-ทอนหงส์ พื้นที่อำเภอท่าศาลา ช่วง กม.ที่ 0-2 ระดับน้ำสูง 70 ซม. อยู่ระหว่างจัดทำทางเลี่ยงและติดตั้งป้ายเตือน พร้อมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร

 -ทางหลวงหมายเลข 4161 สิชล-จอมทอง  พื้นที่อำเภอสิชล ช่วง กม.ที่ 1-3 ระดับน้ำสูง 40 ซม. อยู่ระหว่างจัดทำทางเลี่ยงและติดตั้งป้ายเตือน พร้อมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร

 -ทางหลวงหมายเลข 4186 โรงเหล็ก-ห้วยพาน พื้นที่อำเภอนบพิตำ ช่วงกม.ที่ 1 สะพานขาด อยู่ระหว่างจัดทำทางเลี่ยงและติดตั้งป้ายเตือน พร้อมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร

 -ทางหลวงหมายเลข 4341 จอมทอง-เขาพลายดำ พื้นที่อำเภอสิชล ช่วง กม.ที่ 1-2 ระดับน้ำสูง 40 ซม. อยู่ระหว่างจัดทำทางเลี่ยงและติดตั้งป้ายเตือน พร้อมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร

 3.จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 แห่ง

 -ทางหลวงหมายเลข 4177 เขาหมอน-บ้านพ่วง พื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ ช่วง กม.ที่ 8-9 ระดับน้ำสูง 30 ซม. อยู่ระหว่างจัดทำทางเลี่ยง พร้อมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร

-ทางหลวงหมายเลข 4191 ไชยา-เขาหลักอำเภอไชยา กม.ที่ 1-13 ระดับน้ำสูง 30 ซม. อยู่ระหว่างจัดทำทางเลี่ยง พร้อมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร

 ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้สั่งการให้ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง ทั่วประเทศ เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากมีพื้นที่ใดประสบปัญหา เจ้าหน้าที่จะเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทันที ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม 

นอกจากนี้ กรมทางหลวงได้ติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์นำทาง ในบริเวณทางหลวงที่ถูกน้ำท่วม พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย โดยขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือ ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ ได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

โดย…สวนเลน

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com