วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านธัมมัง ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมคณะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามสถานการณ์ ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย และมอบนโยบาย  โดยมีผู้ว่าราชการ จ.นครศรีธรรมราช และชลประทานจังหวัดบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ พร้อมพบปะประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและมอบเครื่องอุปโภค บริโภคนายอธิรัฐ รมช.คค. ได้สั่งการกรมเจ้าท่าในช่วงอุทกภัย ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 10 พื้นที่ ให้เร่งขุดลอก 9 พื้นที่เร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาปากแม่นำ้ตื้นเขิน การเดินเรือ และระบายนำ้  โดยขณะนึ้ ในนครศรีธรรมราชได้ขุดลอกไปแล้ว 278,000 คิว เช่น ร่องนำ้แพรกเมือง อ.หัวไทร  ร่องนำ้ท่าศาลา (ร่องใน)​ อ.ท่าศาลา  ร่องนำ้คลองธรรมชาติ อ.ท่าศาลา  สำหรับ ปี 64 จะขุดลอก 800,000 คิว และจะขุดลอก 9 ร่องนำ้เร่งด่วนอีก 6.65 ล้านคิว รวม 7.73 ล้านคิว ซึ่งจะแก้ปัญหาปากแม่นำ้ ร่องนำ้ ระบายนำ้ได้อย่างดี  ที่สำคัญ พี่น้องประมงท้องถิ่นจะไม่พบปัญหาในการทำประมงชายฝั่ง และตามร่องนำ้สำคัญ เนื่องจากเป็นการขุดลอกทุกปี

 

Advertisement