คุณมาโนช สายชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่กำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้ประชาชนได้หยุดยาว 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 10-13 ธันวาคม 2563 นั้น ในส่วนของ บขส. ได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทาง โดยจัดรถโดยสาร (รถ บขส., รถร่วม, รถตู้) รวมกว่า 5,000-6,000 เที่ยว รองรับผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร, ถนนบรมราชชนนี, เอกมัย) ได้ประมาณวันละ 100,000 คน โดย บขส. ได้นำตัวเลขผู้โดยสารในช่วงวันหยุดก่อนหน้านี้มาเปรียบเทียบทำให้ประเมินว่า ในช่วงวันหยุดที่จะถึงนี้ จะมีผู้โดยสารใช้บริการประมาณวันละ 65,000 – 70,000 คน โดยประชาชนน่าจะรอเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะใกล้ถึงนี้มากกว่ารักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวด้วยว่า บขส. มีการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 อย่างใกล้ชิด โดยมอบหมายให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และนายสถานีเดินรถทุกแห่งทั่วประเทศ เพิ่มมาตรการความเข้มงวดในเรื่องการทำความสะอาดภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร โดยเฉพาะสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ทั้ง 3 แห่ง (จตุจักร, ถนนบรมราชชนนี, เอกมัย) ซึ่งเป็นสถานีขนส่งหลักที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ทั้งนี้ บขส.มีมาตรการรักษาความสะอาด และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ดังนี้

1.เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค โดยใช้แอลกอฮอล์และน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเช็ดทำความสะอาดพื้นอาคาร เก้าอี้พักคอยผู้โดยสาร เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว บริเวณห้องโถงผู้โดยสาร ห้องสุขา รถเข็น และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ต่าง ๆ โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น เคาน์เตอร์บริการ ที่จับราวบันได ปุ่มกดลิฟท์ เป็นต้น

2.ติดตั้งจุดให้บริการ เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค ภายในสถานี และที่ทำการของ บขส.ทุกแห่ง พร้อมกำชับพนักงาน บขส. และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สวมหน้ากากอนามัยและถุงมือขณะปฏิบัติหน้าที่

3.จัดเจ้าหน้าที่ สังเกตการณ์ และเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาด ตลอด 24 ชั่วโมง หากพบผู้มีอาการผิดปกติให้ดำเนินการช่วยเหลือ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกหลักอนามัย และเน้นย้ำให้พนักงาน บขส. ทุกคน ต้องหมั่นตรวจสุขภาพตนเองอยู่เสมอ หากพบมีอาการผิดปกติ ให้รีบแจ้งผู้บังคับบัญชา และพบแพทย์ทันที

4.มีการขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการรถร่วมฯ และ รถตู้โดยสาร ให้ช่วยกันดูแลทำความสะอาดรถโดยสาร และดูแลสุขอนามัยของพนักงานประจำรถ

5.มีการรายงานสถานการณ์ และการดำเนินงานในพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร ต่อกระทรวงคมนาคม เป็นประจำทุกวันอย่างไรก็ดี หากผู้โดยสารมีอาการไข้ ร่วมกับมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ และมีประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ บขส. หรือบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ทันที และขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ขณะใช้บริการที่สถานีขนส่ง และบนรถโดยสารตลอดการเดินทางรวมทั้งให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะหรือแพลตฟอร์มไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะและที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร

สอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติม ได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถจองตั๋วออนไลน์ล่วงหน้า 90 วัน ผ่านเว็บไซต์ www.transport.co.th หรือตัวแทนจำหน่ายตั๋ว ของ บขส.

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement