กรมการขนส่งทางบก  ยกระดับ!! มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุรถบรรทุกทั่วประเทศ วันหยุดต่อเนื่องขอให้หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้า ยกเว้นการขนส่งสินค้าจำเป็นต้องเข้มงวดตรวจสอบความพร้อมของรถและพนักงานขับรถ และทำการขนส่งด้วยความปลอดภัย เตือน!! หากพบรถบรรทุกเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุดทันที ทั้งผู้ประกอบการและพนักงานขับรถ

นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในปัจจุบันพบว่าอุบัติเหตุรถบรรทุกที่เกิดขึ้นมีความรุนแรง นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยกรมการขนส่งทางบกได้กำชับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกและพนักงานขับรถต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด รวมถึงขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าในช่วงเทศกาลและวันหยุดราชการต่อเนื่องมาโดยตลอด เนื่องจากเป็นช่วงที่ประชาชนมีการเดินทางเพิ่มขึ้น จึงมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงขึ้นกว่าปกติ

โดยเฉพาะเดือนธันวาคม 2563 ที่มีวันหยุดต่อเนื่องหลายช่วงรวมถึงเทศกาลปีใหม่ เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบกจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกทุกประเภท ทั้งสมาคมขนส่งสินค้า สมาคมรถบรรทุก รวมถึงผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจำทาง และรถบรรทุกส่วนบุคคล หลีกเลี่ยงการขนส่งสินค้าและงดการใช้รถที่ไม่มีการบรรทุกสินค้า (รถเปล่า) ในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2563 และวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2564

กรณีมีความจำเป็นต้องทำการขนส่งสินค้าจำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน สามารถดำเนินการได้โดยหลีกเลี่ยงเส้นทางและช่วงเวลาที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการขนส่งอย่างเคร่งครัด เข้มงวดตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงและอุปกรณ์และส่วนควบของรถก่อนใช้งานทุกครั้ง เช่น สภาพยางรถ ระบบเบรก กรณีรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ต้องตรวจสอบและใช้ Twist Lock ทุกครั้ง ระบบ GPS Tracking ต้องส่งข้อมูลการเดินรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันไม่ให้สิ่งของที่บรรทุกตกหล่น กรณีที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้อง ให้เร่งดำเนินการซ่อมแซมเพื่อนำรถนั้นให้พ้นทางเดินรถโดยเร็วที่สุด โดยให้แสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณเตือนให้รถคันอื่นสังเกตเห็นได้จากระยะปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ห้ามจอดรถทิ้งไว้บนไหล่ทางโดยเด็ดขาด

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า หากผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ มีความผิดทั้งพนักงานขับรถและผู้ประกอบการขนส่งต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น กรมการขนส่งทางบกจะพิจารณาดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุด หรืออาจพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ทั้งนี้ หากประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน พบเห็นพฤติกรรมผู้ขับรถบรรทุกมีพฤติกรรมการขับรถประมาทหวาดเสียว ไม่คำนึงถึงความปลอดภัย ส่งข้อมูลได้ที่ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง, แอปพลิเคชัน DLT GPS, Line ID “@1584dlt”, เว็บไซต์ http://ins.dlt.go.th/cmpweb/, e-mail : [email protected], เฟซบุ๊ก “1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ” เมื่อมีการตรวจสอบและดำเนินการเปรียบเทียบปรับหรือคดีถึงที่สุดแล้ว ผู้แจ้งมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งเงินรางวัลนำจับ ร้อยละ 50 ของเงินค่าปรับหลังจากหักเป็นเงินนำส่งรายได้แผ่นดินแล้ว เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และสร้างวินัยการขับขี่ให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement