รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สั่งการกรมทางหลวงชนบท รับมือไฟป่าและหมอกควันในเขตทาง เตรียมสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่บูรณาการดับไฟป่า

คุณปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี ทั่วทุกภูมิภาค โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย น่าน แพร่ พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง และตาก มักประสบปัญหา ไฟป่าและหมอกควัน ปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน บดบังทัศนวิสัยเกิดปัญหาต่อการคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ

ในส่วนของ ทช. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (คุณศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุกรณีเกิดไฟไหม้ข้างทาง โดยเน้นย้ำเมื่อมีการตัดหญ้าสองข้างทางแล้วเสร็จ ให้จัดเก็บเศษหญ้า วัชพืช ให้เรียบร้อย

ปฐม เฉลยวาเรศ

รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ จัดทำป้ายรณรงค์ ให้ประชาชน หยุดเผาป่า หญ้า วัชพืช ในเขตทางหลวงชนบท และเมื่อเกิดเหตุให้สนับสนุนรถบรรทุกน้ำพร้อมบุคลากร เพื่อบูรณาการดับไฟป่าร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนติดตาม ตรวจสอบความเสียหายและรายงานผู้บริหารให้รับทราบทันทีเมื่อเข้าสู่ภาวะปกติ

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันสอดส่องดูแล หากประชาชนพบเหตุไฟป่าและหมอกควัน สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบท หมวดบำรุงทางหลวงชนบทในพื้นที่ โดยสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง

โดย…สวนเลน

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement