กระทรวงคมนาคม รายงานสรุปสถานการณ์การเดินทาง อุบัติเหตุ และการอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2563 โดยข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2563 กระทรวงสามารถจัดบริการขนส่งสาธารณะได้อย่างเพียงพอ ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง โดยมีผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะกว่า 9.84 ล้านคน ต่ำกว่าประมาณการ 5.16% มีปริมาณการจราจรเข้า – ออกกรุงเทพฯ กว่า 14.03 ล้านคัน สูงกว่าประมาณการ 36.63% ในขณะที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายของกระทรวง จำนวน 401 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 67 คน บาดเจ็บ 388 คน สาเหตุหลักของอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

กระทรวงคมนาคมได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และดูแลความปลอดภัยการเดินทางของประชาชน ในช่วงวันหยุดต่อเนื่องระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2563 โดยสรุปข้อมูลจากช่วงเวลาดังกล่าวทั้ง 5 วัน พบว่ามีประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 9,849,200 คน-เที่ยว ต่ำกว่าประมาณการ 5.16% มีปริมาณการจราจรเข้า – ออกกรุงเทพฯ จำนวน 14,033,033 คัน สูงกว่าประมาณการ 36.63%

โดยพบว่าส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 13,026,803 คัน ส่วนสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายของกระทรวง ในวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2563 พบว่า มีจำนวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น 401 ครั้ง โดยเป็นโครงข่ายทางถนน จำนวน 396 ครั้ง และโครงข่ายทางราง จำนวน 5 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 67 คน บาดเจ็บ 388 คน บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เป็นทางตรง 74.24% สาเหตุสำคัญเกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนด โดยเกิดที่จังหวัดกรุงเทพมหานครมากที่สุด จำนวน 27 ครั้ง สำหรับอุบัติเหตุที่มีรถจักรยานยนต์เกี่ยวข้อง จำนวน 128 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 41 คน บาดเจ็บ 126 ราย โดยเกิดที่จังหวัดสุโขทัยมากที่สุด จำนวน 10 ครั้ง และมีอุบัติเหตุบนระบบขนส่งสาธารณะและรถบรรทุก รวมจำนวน 23 ครั้ง เป็นอุบัติเหตุทางรถไฟ จำนวน 5 ครั้ง รถบรรทุก จำนวน 18 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 10 คน บาดเจ็บ 7 คน ทั้งนี้ ไม่มีรายงานอุบัติเหตุในบริการขนส่งสาธารณะทางรถ ทางเรือ และเครื่องบิน

ทั้งนี้ การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมให้บริการได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด และได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

 

Advertisement