คุณสมบุญ ฟูศรีบุญ (กลาง) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ NSI  รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) 2020 กลุ่มธุรกิจการเงิน (Financials) จาก ดร.ภากร ปีตธวัชชัย (ซ้าย) กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในโอกาสได้รับเลือกเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) จากงานมอบรางวัล SET Awards 2020 ซึ่งถือเป็นบริษัทประกันภัยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพียงบริษัทเดียวที่ได้รับรางวัลในปีนี้ และได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  จัดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมา

Advertisement