วันนี้ (21 ธันวาคม 2563) นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้ประชุมซักซ้อมผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารและรถบรรทุกเกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่น PM 2.5 ในระบบการขนส่งทางถนน โดยเชิญผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารและรถบรรทุก อาทิ สมาคม สหพันธ์ ชมรม สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น เข้าร่วมประชุม เพื่อให้แนวทางปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการเป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยของกรมการขนส่งทางบก  ณ ห้องประชุม 1 กรมการขนส่งทางบก

ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชนในทุกมิติ  อาทิ  การตรวจความพร้อมของรถโดยสารและรถบรรทุก ก่อนสิ้นงวดภาษีให้แล้วเสร็จก่อนถึงวันหยุดปีใหม่ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 การตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถ การนำรถเข้าจุดตรวจ ณ สถานีขนส่ง จุดตรวจ Checking Point และจุด Rest Area การคืนพื้นผิวการจราจร โดยขอให้ผู้ประกอบการงดใช้รถบรรทุกในช่วงเทศกาลปีใหม่และวันหยุดต่อเนื่อง

รวมถึงขอให้ผู้ว่าจ้างขนส่งวางแผนการขนส่งล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงก่อนปีใหม่ และงดการว่าจ้างขนส่งในช่วงวันหยุดปีใหม่ เพื่อคืนพื้นผิวจราจรให้พี่น้องประชาชนได้สัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย และได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการขนส่งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด โดยตรวจวัดอุณหภูมิ ให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสภายในรถ ภายในสถานีขนส่ง ไม่ยินยอมให้ผู้โดยสาร พนักงานขับรถ ผู้ประจำรถ ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขึ้นรถโดยสารโดยเด็ดขาด และให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง จัดให้มีคิวอาร์โค้ดไทยชนะเพื่อให้ผู้โดยสารสแกน หรือให้กรอกข้อมูลการเดินทางตามแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดทั้งก่อนและหลังการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement