นายมาโนช สายชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ล่าสุดพบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในหลายจังหวัด ว่า บขส. ยังเปิดให้บริการเดินรถตามปกติทุกเส้นทาง และงดจำหน่ายตั๋วให้แรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครโดยเด็ดขาด พร้อมทั้งมีการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดฯ ขั้นสูงสุด

ตามนโยบายกระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางบก โดยเน้นย้ำให้พนักงานจำหน่ายตั๋วโดยสาร ตรวจสอบหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนของผู้โดยสารทุกที่นั่ง และกำชับให้ผู้โดยสารลงทะเบียนเข้าใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ หรือแพลตฟอร์มไทยชนะ หรือกรอกแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เพื่อบันทึกประวัติการเดินทางของผู้โดยสารทุกคนในทุกเส้นทาง รวมทั้งผู้โดยสารและพนักงานประจำรถ ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง

นอกจากนี้ บขส.ได้จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการแก่ผู้โดยสาร รวมทั้งเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค โดยใช้แอลกอฮอล์และน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเช็ดทำความสะอาดพื้นอาคาร เก้าอี้พักคอยผู้โดยสาร เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว บริเวณห้องโถงผู้โดยสาร ห้องสุขา รถเข็น และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ต่าง ๆ โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น เคาน์เตอร์บริการ ราวจับบันได ปุ่มกดลิฟท์ เป็นต้นรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวด้วยว่า ผู้โดยสารที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเดินทาง ของ บขส. สามารถจองตั๋วโดยสารล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ www.transport.co.th หรือที่ตัวแทนจำหน่ายตั๋ว ของ บขส. เพื่อลดความแออัดในการเข้าใช้สถานีขนส่ง ทั้งนี้หากผู้โดยสารมีอาการไข้ ร่วมกับมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ และมีประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ บขส. หรือบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ทันที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง , ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ transport.co.th, Facebook Fanpage : บขส. และ [email protected]บขส.

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement