นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ทช.ได้ดำเนินการก่อสร้างถนน ทางหลวงชนบทสาย สป.2003 จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีจุดเริ่มต้นที่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (กม.ที่ 26) ไปสิ้นสุดที่ กม.ที่ 8+900 ใกล้กับทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายในพื้นที่ให้สมบูรณ์ เสริมประสิทธิภาพระบบการขนส่ง รองรับปริมาณการจราจรบริเวณโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและการเติบโตด้านเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนเพิ่มความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้น สอดรับกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)ทช.จึงได้ดำเนินโครงการถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (กม.ที่ 26) เชื่อมกับถนนทางหลวงชนบทสาย ฉช.3001 พร้อมทางต่างระดับ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นโครงการตัดถนนแนวใหม่ ขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมไหล่ทางและเกาะกลาง มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ กม.ที่ 8+900 แนวถนนมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือ บริเวณ กม.ที่ 9+833 ก่อสร้างสะพานต่างระดับข้ามทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (ชลบุรีสายใหม่) ความยาว 381 เมตร บริเวณ กม.ที่ 10+626 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองกาหลง ความยาว 330 เมตร บริเวณ กม.ที่ 11+798 ก่อสร้างสะพานข้ามคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ความยาว 493 เมตร มีจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณ กม.ที่ 13+764 แนวถนนบรรจบกับถนนทางหลวงชนบทสาย ฉช.3001 (ถนนหลวงแพ่ง หรือ ถนนเทพราช – ลาดกระบัง) รวมระยะทาง 4.864 กิโลเมตรปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการเสนอออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนโดยคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบ จากนั้นจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศใช้ลงราชกิจจานุเบกษาต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะใช้พื้นที่เวนคืนประมาณ 122 ไร่อาคารสิ่งปลูกสร้าง 65 หลัง และคาดว่าจะใช้งบประมาณในการเวนคืนที่ดิน/อสังหาริมทรัพย์ จำนวน 230 ล้านบาท

คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านข่าวอื่นเกี่ยวกับ กรมทางหลวงชนบท

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement