“อัลสตอม” ได้รับการจัดลำดับ ให้มีผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการเปลี่ยน แปลงสภาพภูมิอากาศในระดับ “A” ซึงเป็นระดับคะแนนสูงสุด โดยการจัดลำดับดังกล่าวได้ถูกจัดขึ้น โดย องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสากล หรือ CDP นี่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาและทุ่มเทที่เพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการจัดลำดับให้อยู่ในระดับ “A-“ 

โดยลำดับที่สูงขึ้นในปีนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานตามนโยบายอย่างเข้มแข็งของทางบริษัท ที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแบบอย่าง ของการพัฒนา เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนที่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับที่ต่ำ โดยอัลสตอม เป็นเพียงไม่กี่บริษัทจากบริษัทมากกว่า 5,800 แห่ง ที่มีศักยภาพและประสบผลสำเร็จในการดำเนินการ จนได้รับการจัดลำดับให้อยู่ในระดับสูงสุดในปีนี้

คุณเซซีล เต็กซีเอ รองประธานกรรมการบริษัทอัลสตอม ฝ่ายความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม กล่าวว่า ในโอกาสฉลองครบรอบ 5 ปี ของข้อตกลงปารีส พวกเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการจัดอันดับ ให้อยู่ในระดับ A จากองค์กร CDP เป็นครั้งแรก นี่เป็นผลมาจากพันธสัญญาและความทุ่มเทของบริษัท ในการต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ โดยมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ของการใช้พลังงานต่างๆเพื่อลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการขนส่ง สิ่งเหล่านี้เป็นหัวใจ สำคัญ ที่เราพยายามจะสร้างขึ้นมาโดยไม่หยุดนิ่ง

สำหรับกลยุทธ์ “Alstom in Motion” นั้น ได้ตั้งเป้าหมายทางสิ่งแวดล้อมอย่างแน่วแน่ว่าในปี 2568 อัลสตอม จะลดการใช้พลังงานลง 25% จากกระบวนการต่างๆ (เปรียบเทียบกับปี 2557) และจะส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานที่สามารถนำกลับมาใช้งานได้ใหม่ให้ได้ 100% อีกทั้งจะใช้กระบวน การรูปแบบใหม่ๆ ที่ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ได้ถึง 100% ด้วยเช่นกัน

องค์กร CDP (โครงการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอน หรือ Carbon Disclosure Project) เป็นองค์กรระหว่าง ประเทศที่ไม่แสวงหาผลกำไรและได้รับเลือกจากนักลงทุนให้เป็นหน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลทางสภาพ ภูมิอากาศอันดับหนึ่ง โดยดูแลระบบการเปิดเผยข้อมูลทั่วโลกสำหรับนักลงทุน บริษัท เมือง และ

รัฐบาลในภูมิภาคต่างๆ เพื่อวัดและจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม องค์กร CDP ได้ใช้กระบวนการที่ มีความละเอียดและเป็นกลาง ในการประเมินบริษัทต่างๆ และให้คะแนนตั้งแต่ระดับ A ถึง D- โดยอ้างอิงถึงความครอบคลุมในการเปิดเผยข้อมูล ความตระหนัก และการจัดการด้านความเสี่ยง กับปัญหาทางสภาพภูมิอากาศ โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติที่ดีที่สุดในการที่จะเป็นผู้นำ ทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การตั้งเป้าหมายที่แน่วแน่และสามารถปฏิบัติได้จริง และในปี 2563 นี้ บริษัทมากกว่า 9,600 แห่ง ได้เปิดเผยข้อมูลของตนเองผ่านทางแพลตฟอร์มขององค์กร CDP อีกด้วย

เกี่ยวกับอัลสตอม

อัลสตอมถือเป็นผู้นำด้านการขนส่งด้วยระบบที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบริษัทหนึ่งของโลก เราได้พัฒนา ระบบซึ่งจะทำให้เกิดความยั่งยืนต่อการคมนาคมในอนาคต โดยอัลสตอมยังมีอุปกรณ์ และ การบริการ หลากหลายรูปแบบ ทั้งรถไฟความเร็วสูง รถไฟใต้ดิน รถราง รถประจำทางไฟฟ้า ระบบการบริการตามความต้องการของลูกค้า โครงสร้าง พื้นฐาน ระบบอาณัติสัญญาณ และระบบการขนส่งโดยใช้ดิจิทัล โดยในปีงบประมาณ 2562 และ 2563 อัลสตอมมียอด ขายกว่า 8.2 พันล้านยูโรและยอดจองถึง 9.9 พันล้านยูโร โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส มีสาขาทั่วโลกกว่า 60 ประเทศ และมีพนักงานประมาณ 38,900 คน

โดย…ยกล้อ

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com