กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เตรียมแผนดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ถนนราชพฤกษ์ สอดรับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ในการแก้ไขปัญหาจราจรบนทางขนานถนนราชพฤกษ์ทั้งสองฝั่ง สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยและยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นนายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ให้รายละเอียดว่า ปัจจุบันอัตราการเจริญเติบโตของการใช้ที่ดินในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีการพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะริมเขตทางของถนนราชพฤกษ์ ทำให้ถนนราชพฤกษ์ไม่สามารถรองรับการจราจรที่มีปริมาณหนาแน่นในปัจจุบันได้โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน ส่งผลให้ประสิทธิภาพของถนนราชพฤกษ์ลดลง เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน และมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นประจำ โดยเฉพาะบริเวณสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ที่ยังมีสภาพเป็นคอขวดมีการจราจรติดขัด เนื่องจากเขตทางไม่เพียงพอที่จะก่อสร้างทางขนานในรูปแบบทั่วไปได้ ทช.จึงต้องดำเนินการกำหนดรูปแบบสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ให้อยู่ในเขตทางเดิม ซึ่งจะสามารถลดปัญหาสภาพคอขวดและการจราจรในพื้นที่ได้

ทั้งนี้ ทช.ได้เตรียมแผนดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ ถนนราชพฤกษ์โดยจะก่อสร้างเป็นสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ขนาด 2 ช่องจราจร ต่อทิศทาง บนทางขนานถนนราชพฤกษ์ ซึ่งโครงสร้างเสาและโครงสร้างส่วนบนจะเป็นโครงสร้างเหล็ก เพื่อให้งานก่อสร้างรวดเร็วและมีผลกระทบกับการจราจรบนถนนราชพฤกษ์ให้น้อยที่สุด มีจุดเริ่มต้นงานก่อสร้างประมาณ กม.ที่ 12+850 และสิ้นสุดงานก่อสร้างประมาณ กม.ที่ 14+950 สะพานฝั่งทิศตะวันออกยาวประมาณ 1,637 เมตร และสะพานฝั่งทิศตะวันตกยาวประมาณ 1,370 เมตร (ไม่รวมโครงสร้างปรับการทรุดตัว)

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการสำรวจออกแบบและประมาณการแล้วเสร็จ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนในการของบประมาณ คาดว่าจะได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงต้นปี 2565และจะดำเนินการก่อสร้างในปี 2565 ถึง 2567 ต่อไปโดยคาดว่าจะใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 1,200 ล้านบาทคลิ๊กเพื่ออ่านข่าวอื่นเกี่ยวกับ กรมทางหลวงชนบท ที่นี่

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement